Liên kết
 
● Bộ Kế hoạch & Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo UBND 6 tỉnh dự án
 Tại Hà Nội, trong ngày 21/08/2014, Vụ Kinh tế Nông nghiệp-Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức cuộc họp với Lãnh đạo UBND 6 tỉnh dự án, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, và Lai Châu.

● Hội thảo tiền thẩm định đoàn AF
  Tại Mộc Châu- Sơn La, trong 04 ngày bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 15/08/2014, Ban Điều phối Dự án Trung ương đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo tiền thẩm định giai đoạn kéo dài dự án (2015-2017). 

● Tập huấn Truyền thông Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc
   Tại Hà Nội, Trong 03 ngày bắt đầu từ ngày 23 đến 25/07/2014, Ban Điều phối Dự án Trung ương (DDPDATWW) đã tổ chức khóa tập huấn truyền thông trong dự án. Tham dự khóa tập huấn gồm cán bộ phụ trách truyền thông của 27 huyện dự án, 06 tỉnh dự án Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên & Lai Châu, và cán bộ Ban ĐPDATW.

● Hội thảo sinh kế và rà soát nguồn vốn
   Tại Sa Pa- Lào Cai, trong 1.5 ngày từ ngày 25 đến 26-06-2014, Ban Điều phối Dự án Trung ương đã tổ chức hội thảo sinh kế và rà soát nguồn vốn.  Tham dự hội thảo có cán bộ dự án thuộc Ban QLDA các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Lai Châu, và nhóm sinh kế TAPI, tư vấn sinh kế FAO và cán bộ Ban ĐP DATW.

● Hội thảo kiểm toán nội bộ (KTNB)
   Tại Sa Pa- Lào Cai, trong 02 ngày từ ngày 23 đến 24-06-2014, Ban Điều phối Dự án Trung ương đã phối hợp với Thanh tra Bộ Kế hoạch & Đầu tư và công ty tư vấn kiểm toán RSM DTL tổ chức hội thảo kiểm toán nội bộ (KTNB).  Tham dự hội thảo có đại diện Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Kế hoạch và Đầu tư, và cán bộ dự án có liên quan

Xem tiếp
● Các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông của CPO và tỉnh Lào Cai
  Từ ngày 23-25/7/2014, tại Hà Nội, Ban Điều phối dự án Trung ương (CPO) đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho các cán bộ truyền thông cấp tỉnh và huyện của dự án và PTI với các nội dung chủ yếu là: vai trò, nhiệm vụ của cán bộ truyền thông trong dự án, phương pháp lập kế hoạch truyền thông và các kỹ năng sản xuất và sử dụng một số sản phẩm truyền thông phổ biến 
● MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO Ở VÙNG CAO HÒA BÌNH
   

Tỉnh Hòa Bình có tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số cao, cho nên ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, nhất là các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng với nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa doanh nghiệp với người dân trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, đầu tư cơ sở hạ tầng, v.v. Đến nay hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn đang được hưởng lợi và có cơ hội thoát nghèo.

● Đoàn công tác của WB về điều chỉnh dự án giai đoạn mở rộng
   Từ ngày 10 – 19/3/2014, đoàn công tác của WB đã làm việc với Dự án NMPRP2 về tình hình triển khai dự án và xem xét việc điều chỉnh thiết kế dự án trong giai đoạn mở rộng (2015 - 2017). Với sự tham dự của ông Jan Weetjens, Vụ trưởng Vụ Phát triển xã hội – WB, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia WB khác, đợt làm việc này là một mốc quan trọng trong việc chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng dự án.
● BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LKĐTSX 2012 - 2013
 

Trong các bài trước, tác giả đã đề cập đến những kết quả đạt được, chỉ ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng. Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được và những nguyên nhân tồn tại, phần tiếp theo xin trình bày một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Liên kết đối tác sản xuất trong 2 năm vừa qua. Các khuyến nghị và đề xuất, trên quan điểm của tác giả, cũng được trình bày trong phạm vi bài viết này.  

 
● NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ XD và TH THỰC HIỆN LKĐTSX 2 NĂM 2012 - 2013
  Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, phần tiếp theo sẽ chỉ ra những vấn đề tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả xây dựng và triển khai thực hiện Liên kết đối tác sản xuất trong 2 năm vừa qua. Các thông tin trình bày trong bài viết này được cập nhật đến hết tháng 7/2013.
Xem tiếp
● Công văn số 269/NMPRP2-CPO chỉ đạo nguyên tắc lập và trình kế hoạch dự án năm 2013
Công văn số 269/NMPRP2-CPO Gửi Ban quản lý dự án các tỉnh chỉ đạo nguyên tắc lập và trình kế hoạch dự án năm 2013
CV.269.CPO nguyen tac lap va trinh KH2013.PDF
● Công văn số 241/NMPRP2-CPO do Giám đốc CPO ký gửi Ban chỉ đạo dự án tỉnh về việc triển khai thí điểm tiểu hợp phần 3.1 cho lập kế hoạch năm 2013.
Ban Điều phối DATW xin gửi Ban quản lý dự án các tỉnh công văn số 241/NMPRP2-CPO do Giám đốc CPO ký gửi Ban chỉ đạo dự án tỉnh về việc triển khai thí điểm tiểu hợp phần 3.1 cho lập kế hoạch năm 2013.  Ban Điều phối DATW đề nghị Ban QLDA các tỉnh chuyển giúp văn bản trên đến Ban Chỉ đạo dự án tỉnh.
cvan 241. gui BCD ve viec trien khai thi diem THP3.1 nam 2012.pdf
● Điều chỉnh kế hoạch của đoàn giám sát lần 3
Sau khi thảo luận với Ngân hàng Thế giới về một số thay đổi của đoàn giám sát lần 3. Ban điều phối dự án trung ương thông báo kế hoạch điều chỉnh bổ sung của đoàn giám sát lần 3
CV.149.CPO gui 3 tinh ve KH Doan GS3.pdf
● Quyết định số 55/QĐ-NMPRP2 về việc giao 150 xe máy cho các BQLDA
Ban Điều phối DATW xin gửi Quyết định số 55/QĐ-NMPRP2 về việc giao 150 xe máy cho các Ban quản lý dự án.
QD 55.NMPRP2 giao 150 xe may.pdf
● Bảo lãnh tạm ứng Ngân sách phát triển xã
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 132 của CPO xin ý kiến Bộ Tài chính về việc thực hiện Bảo lãnh tạm ứng cho các hợp đồng thuộc HP NSPTX và công văn trả lời số 12541 của Bộ Tài chính.
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ban QLDA các tỉnh hướng dẫn các huyện và xã thực hiện tạm ứng cho các nhóm thợ thi công theo quy định của Thông tư 123/2010/TT-BTC của dự án mà không phải yêu cầu nhà thầu có bảo lãnh tạm ứng. Đồng thời, sau khi có ý kiến chính thức nói trên của Bộ Tài chính, đề nghị Ban QLDA các tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn IDA của hợp phần NSPTX.
CV.12541.BTC.QLN quy dinh bao lanh TU cho cac hdong NSPTX.PDF
CV.132.NMPRP2.CPO gui MOF xin khong ap dung TT40.PDF
Xem tiếp
● Thông báo trao thầu tỉnh Hòa Bình
Thong bao trao thau goi thau Duong BTXM xom Nhap, xa Dong Ruong, huyen Da Bac.pdf
Thong bao trao thau goi thau cong trinh tuoi xom Bong, xa Tan Minh, huyen Da Bac.pdf
Thong bao trao thau goi thau Duong BTXM Dam Phe, xa Muong Tuong, huyen Da Bac.pdf
Thong bao trao thau goi thau xay dung He thong nuoc SH xom Vay, xom Ang, huyen Da Bac.pdf
Thong bao trao thau goi thau Lam moi he thong nuoc xom Tuong Bai, xa Muong Tuong, huyen Da Bac.pdf
● Thông báo trao thầu tỉnh huyện Tam Đường
Thong bao trao thau goi TD TL 12.pdf
Thong bao trao thau goi TDTL13.pdf
● Thông báo trao thầu tỉnh Hòa Bình
Thong bao KQDT cong trinh Duong BTXM xom Ken, xa Doan Ket, Da Bac.pdf
Thong bao KQDT cong trinh duong BTXM xom Thuong, xa Trung Thanh, Da Bac.pdf
Thong bao KQDT cong trinh kenh tuoi Dong Tong, xa Dong Chum, huyen Da Bac.pdf
Thong bao KQDT cong trinh thuy loi Doi 4, xa Trung Thanh, Da Bac.pdf
Thong bao KQDT cong trinh xay moi kenh muong Khem, Long, Cang, xa Doan Ket, Da Bac.pdf
Thong bao KQDT cong trinh duong be tong vao khu san xuat xom Ang, huyen Yen Thuy.pdf
Thong bao KQDT cong trinh lam duong BTXM vao khu SX Dong Thau, huyen Yen Thuy.pdf
Thong bao KQDT cong trinh lam duong BTXM vao khu SX Sam Nghen, huyen Yen Thuy.pdf
Thong bao KQDT cong trinh duong BTXM lien thon Kha-Coc-Ram-Kem, huyen Lac Son.pdf
Thong bao KQDT cong trinh duong BTXM xom Dam di xom Bang, huyen Lac Son.pdf
Thong bao KQDT cong trinh xay muong bai Vung Bui, xa Tu Do, huyen Lac Son.pdf
● Thông báo trao thầu huyện Sapa
kết quả trúng thầu Sa Pa 2014.pdf
● Thông báo trao thầu tỉnh Lai Châu
Thong bao trao thau goi PTTL12.pdf
Thong bao trao thau goi PTTL14.pdf
Thong bao trao thau goi PTTL11.pdf
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626