Liên kết
Báo cáo chuyên đề
CPO- Báo cáo kiểm toán
.Cập nhật ngày: 27 Tháng Tám 2014 : số lần xem 1405
NMPRP2 - Audit reports for FY2013 EN.zip
NMPRP2 - Audit reports for FY 2013 VN.zip
Báo cáo Kiểm tra sau đấu thầu của WB tại 5 tỉnh
.Cập nhật ngày: 16 Tháng Bảy 2013 : số lần xem 1787
NMPRP2_-_Bao_cao_Kiem_tra_sau_dau_thau_cua_WB_tai_5_tinh.zip
Báo cáo kiểm toán độc lập 2012
.Cập nhật ngày: 05 Tháng Bảy 2013 : số lần xem 1692
Bao cao kiem toan doc lap.zip
Báo cáo chất lượng công trình Cơ sở hạ tầng Nông thôn
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Ba 2013 : số lần xem 2121
Rural Infrastucture Quality Assessment report EN
Bao cao chat luong cong trinh CSHT Nong thon VN

Báo cáo giảm nghèo quý IV 2012 IFR
.Cập nhật ngày: 16 Tháng Hai 2013 : số lần xem 2198
NMPRP2 - IFR quy IV 2012.zip
Báo cáo Tài chính quý III năm 2012
.Cập nhật ngày: 03 Tháng Mười Một 2012 : số lần xem 1712
NMPRP2 - Bcao tai chinh quy III 2012.zip
Báo cáo kiểm toán năm 2010-2011
.Cập nhật ngày: 04 Tháng Mười 2012 : số lần xem 1904
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 301/NMPRP2-CPO về việc thực hiện các vấn đề trong báo cáo kiểm toán độc lập. (Kèm thư của WB và báo cáo kiểm toán của 6 tỉnh)
cvan 301. Gui PPMU ve KH hanh dong thuc hien khuyen nghi kiem toan 4Oct2012.pdf
Audited_Financial_Statements-NMPRP2-2012.pdf


Báo cáo kiểm toán năm 2010-2011

CPO - Bcao kiem toan FY2010-2011.pdf
Hoa Binh - Bcao kiem toan FY2010-2011.pdf
Lai Chau - Bcao kiem toan FY2010 - 2011.pdf
Lao Cai - Bcao kiem toan FY2010-2011.pdf
NMPRP2 - Bcao kiem toan tong hop FY2010-2011.pdf
Yen Bai - Bcao kiem toan FY2010-2011.pdf
Son La - Bcao kiem toan FY2010-2011.pdf

Báo cáo Tài chính quý II năm 2012
.Cập nhật ngày: 16 Tháng Tám 2012 : số lần xem 1742
Bao cao TC quy 2 2012.zip
Báo cáo Tài chính quý I năm 2012
.Cập nhật ngày: 19 Tháng Năm 2012 : số lần xem 1758
IFR Quy I-2012.zip
Báo cáo quý IV năm 2011
.Cập nhật ngày: 22 Tháng Hai 2012 : số lần xem 1754
NMPRP2 - IFR Quy IV-2011.zip
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626