Liên kết
Báo cáo tiến độ, giám sát
Báo cáo quý II 2014
.Cập nhật ngày: 30 Tháng Bảy 2014 : số lần xem 1569
Baocao_Quy II_2014_ v1.docx
Báo cáo quý IV 2013
.Cập nhật ngày: 25 Tháng Giêng 2014 : số lần xem 1429
Baocao_Quy4_2013_V1.docx
Báo cáo quý III 2013
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2014 : số lần xem 1793
Baocao_Quy3_2013_V1.docx
Báo cáo quý II 2013
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Bảy 2013 : số lần xem 1604
Q2_Report_CPO_EN.doc
Baocao_Quy2_2013_V2.doc
Báo cáo tiến độ Quý I 2013
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Năm 2013 : số lần xem 1708
Baocao_Quy1_2013.doc
Báo cáo tiến độ quý II 2012
.Cập nhật ngày: 02 Tháng Tám 2012 : số lần xem 1366
CPO_-_Bao_cao_tien_do_quy_II_2012.zip
Báo cáo tiến độ quý I 2012
.Cập nhật ngày: 21 Tháng Tư 2012 : số lần xem 1378
CPO_-_Bao_cao_quy_I_2012.zip
Cập nhật báo cáo tiến độ
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Tư 2012 : số lần xem 2740
Chi tiết..
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 3 (tiến độ Quý III/2011).
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Mười 2011 : số lần xem 3014
Báo cáo tiến độ của toàn Dự án phục vụ đoàn giám sát lần 3 (báo cáo Quý III/2011)
Bao cao tien do cho 3. SM.WB.VN.pdf

Phần phụ lục

Bieu tinh_hop phan PTKTH-1.1printOut.pdf
bieu tinh hop phan NSPTXAPrintOut.pdf
Tong hop kqua tham quan quy III-2011.xls
Bieu tong hop dao tao quy III - 2011.xls
Chi tiết..
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 2 của WB
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3196
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 2 của Ngân hàng Thế giới lần 2.Tài liệu làm việc với đoàn giám sát lần 2 (Kỳ báo cáo từ 01/9/2010 – 31/3/2011)   
Bao cao tien do cho 2.SM.WB.VN.pdf
Bao cao tien do cho 2.SM.WB.EN.pdf
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626