Báo cáo tiến độ, giám sát
Báo cáo quý IV 2014
.Cập nhật ngày: 05 Tháng Hai 2015 : số lần xem 24
Baocao_Quy IV_2014_ v1.docx
Báo cáo quý III 2014
.Cập nhật ngày: 05 Tháng Mười Một 2014 : số lần xem 24
Baocao_Quy III_2014_ v1.docx
Báo cáo quý II 2014
.Cập nhật ngày: 30 Tháng Bảy 2014 : số lần xem 21
Baocao_Quy II_2014_ v1.docx
Báo cáo quý IV 2013
.Cập nhật ngày: 25 Tháng Giêng 2014 : số lần xem 21
Baocao_Quy4_2013_V1.docx
Báo cáo quý III 2013
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2014 : số lần xem 358
Baocao_Quy3_2013_V1.docx
Báo cáo quý II 2013
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Bảy 2013 : số lần xem 275
Q2_Report_CPO_EN.doc
Baocao_Quy2_2013_V2.doc
Báo cáo tiến độ Quý I 2013
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Năm 2013 : số lần xem 269
Baocao_Quy1_2013.doc
Báo cáo tiến độ quý II 2012
.Cập nhật ngày: 02 Tháng Tám 2012 : số lần xem 611
CPO_-_Bao_cao_tien_do_quy_II_2012.zip
Báo cáo tiến độ quý I 2012
.Cập nhật ngày: 21 Tháng Tư 2012 : số lần xem 574
CPO_-_Bao_cao_quy_I_2012.zip
Cập nhật báo cáo tiến độ
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Tư 2012 : số lần xem 1555
Chi tiết..
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626