Liên kết
Báo cáo tiến độ, giám sát
Cập nhật báo cáo tiến độ
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Tư 2012 : số lần xem 2854
Chi tiết..
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 3 (tiến độ Quý III/2011).
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Mười 2011 : số lần xem 3126
Báo cáo tiến độ của toàn Dự án phục vụ đoàn giám sát lần 3 (báo cáo Quý III/2011)
Bao cao tien do cho 3. SM.WB.VN.pdf

Phần phụ lục

Bieu tinh_hop phan PTKTH-1.1printOut.pdf
bieu tinh hop phan NSPTXAPrintOut.pdf
Tong hop kqua tham quan quy III-2011.xls
Bieu tong hop dao tao quy III - 2011.xls
Chi tiết..
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 2 của WB
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3308
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 2 của Ngân hàng Thế giới lần 2.Tài liệu làm việc với đoàn giám sát lần 2 (Kỳ báo cáo từ 01/9/2010 – 31/3/2011)   
Bao cao tien do cho 2.SM.WB.VN.pdf
Bao cao tien do cho 2.SM.WB.EN.pdf
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 1 của WB
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3133
Báo cáo tiến độ phục vụ đoàn giám sát lần 1 của Ngân hàng Thế giới từ ngày 13/12 đến ngày 20/12/2010. (Kỳ báo cáo từ khi khởi động dự án đến thời điểm giám sát.    
Bao cao tien do cho 1.SM.WB.VN.pdf
Bao cao tien do cho 1.SM.WB.EN.pdf
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626