Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Hoà Bình kiện toàn nhân sự
Cập nhật ngày 25 Tháng Bảy 2011 - Số lần xem 4495
 
Trong tháng 5/2011 BQLDA tỉnh Hoà Bình đã tuyển chọn được 4 cán bộ hợp đồng thử việc với các vị trí: cán bộ Giám sát, cán bộ phụ trách hợp phần NSPTX, cán bộ sinh kế, cán bộ phụ trách nâng cao năng lực, cán bộ phụ trách CSAT (chi tiết công văn đính kèm)
Bao cao tinh hinh to chuc nhan su tinh Hoa Binh.pdf