Liên kết
Các hợp phần của dự án
Các hợp phần của dự án
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Năm 2011 : số lần xem 5181
Hợp phần 1: Phát triển kinh tế huyện
Hợp phần 2: Ngân sách Phát triển xã
Hợp phần 3: Tăng cường năng lực
Hợp phần 4: Quản lý dự án - Giám sát và đánh giá
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626