Liên kết
Cơ cấu tổ chức của dự án
Cơ cấu tổ chức của Dự án
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Năm 2011 : số lần xem 6133
Ban Điều phối dự án Trung ương Ban chỉ đạo dự án tỉnh Ban Quản lý dự án tỉnh Ban Quản lý dự án huyện Ban Phát triển xã
Ban Điều phối dự án Trung ương
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626