Liên kết
Dự án các tỉnh
Dự án Giảm ngheo tỉnh Lào Cai
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 5980
Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2 (2010 - 2015) được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả và thành tựu đã đạt được của Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai giai đoạn 1 (2002 - 2007) sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB)   FS Lao Cai.pdf
Chi tiết..
Dự án Giảm ngheo tỉnh Điện Biên
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 6599

Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên được xây dựng lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã chỉ rõ rằng việc tăng trưởng kinh tế phải gắn với chiến lược phát triển toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) và nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh cũng như mong muốn của người dân. Dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn (2010 - 2015) được xây dựng dựa trên cơ sở hướng dẫn của WB, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với những tham gia đóng góp của các tư vấn nghiên cứu về đa dạng hoá thu nhập, sinh kế bền vững, giảm nhẹ thiên tai. FS Dien Bien.pdf

Dự án Giảm nghèo tỉnh Hoà Bình
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 5468
Ban Chuẩn bị dự án Tỉnh và các chuyên gia của CONCETTI đã phối hợp với các huyện và xã vùng dự án xây dựng bộ dữ liệu cơ bản về vùng dự án, chuẩn bị danh mục các công trình đầu tư, tổ chức các cuộc tham vấn lấy ý kiến cộng đồng về hướng sử dụng Ngân sách phát triển xã và đề xuất các ý tưởng đa dạng hóa các cơ hội liên kết thị trường và sinh kế. Các số liệu và đề xuất được CONCETTI phân tích và tổng hợp theo nội dung tại công văn hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư   FS Hoa Binh.pdf
Chi tiết..
Quy mô hoạt động của Dự án
.Cập nhật ngày: 17 Tháng Hai 2011 : số lần xem 4462
Dự án dự kiến được triển khai thực hiện trên địa bàn 230 xã thuộc 27 huyện của 6 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm với tổng vốn đầu tư tương đương 165 triệu USD, trong đó nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới bằng 150 triệu USD, vốn đối ứng phía Việt Nam bằng VNĐ tương đương với 15 triệu USD
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626