Liên kết
Dự án các tỉnh
Dự án Giảm ngheo tỉnh Điện Biên
Cập nhật ngày 08 Tháng Sáu 2011 - Số lần xem 6436
 

Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên được xây dựng lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của tỉnh, hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và giảm nghèo bền vững, trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã chỉ rõ rằng việc tăng trưởng kinh tế phải gắn với chiến lược phát triển toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) và nó hoàn toàn phù hợp với mục tiêu giảm nghèo của tỉnh cũng như mong muốn của người dân. Dự án Giảm nghèo tỉnh Điện Biên giai đoạn (2010 - 2015) được xây dựng dựa trên cơ sở hướng dẫn của WB, Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng với những tham gia đóng góp của các tư vấn nghiên cứu về đa dạng hoá thu nhập, sinh kế bền vững, giảm nhẹ thiên tai. FS Dien Bien.pdf

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626