Liên kết
Ban điều phối trung ương (CPO)
Ban điều phối trung ương (CPO) Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II
Tầng 12  Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:     043.772.7628
Fax:
   043.772.7626
CPO_DS lien he.AF.xls

Danh sách liên hệ nhóm TAPI            TAPI_Cap nhat danh sach tu van _3.12.2014.xlsx
Danh sách liên hệ nhóm  IPM               Nhom IPM- Danh sach lien he-Jan 2013 updated.xls
BQLDA tỉnh Hòa Bình
Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Hoà Bình  -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình
Số 3 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Tel:      0218.3851.030/0218.853.177
Fax:     0218.3853 152
Email: duangiamngheohb@gmail.com            PMU Hoa Binh AF.xls
BQLDA tỉnh Sơn La
Ban QLDA tỉnh Sơn La - Đường Khau Cả, thành phố Sơn La
Tel: 022.3754.005/006
BQLDA tỉnh Điện Biên
Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Điện Biên  -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Phố 9, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
Tel:     0230.3838.688/689 
Fax:    0230.3838.686
Email: duangiamngheodb@gmail.com             PMU Dien Bien AF.xls
BQLDA tỉnh Lai Châu
Ban QLDA tỉnh Lai Châu (Sở KH&ĐT Lai Châu), phường Tân Phong, thị xã Lai Châu
Tel:  0231.3792.487/0231.3799.889
Fax: 0231.3798.225
Email: wblaichau@gmail.com          PMU Lai Châu AF.xls
BQLDA tỉnh Lào Cai
Ban quản lý Dự án tỉnh Lào Cai  -  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
Số 266 Đường Hoàng Liên - Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Tel:      020.3840.430
Fax:     020.3841.567
Email: odalaocai@gmail.com                      PMU Lao Cai AF.xls
BQLDA tỉnh Yên Bái
Ban QLDA tỉnh Yên Bái (Sở KH&ĐT Yên Bái) - Đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái
Tel:  029.3893.765
Fax: 029.3892.716
Email: bqldagn2.yb@gmail.com                      PMU Yen Bai AF.xls
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626