Liên kết
Liên kết thị trường
Triển khai hoạt động phỏng vấn các hộ
Cập nhật ngày 25 Tháng Mười 2012 - Số lần xem 1689 : 0 Lời bình
 
Tháng 8/2012, Dự án "Nâng cao năng lực phụ nữ  các tỉnh miền núi phía Bắc" đã phối hợp cùng với "Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc" tiến hành phỏng vấn các hộ gia đình để thu thập số liệu phục vụ triển khai các hoạt động dựa án. Hoạt động đã được triển khai tại huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, và huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động dự án và những kết quả thu được:Kết quả thu được sau khi phỏng vấn 20 hộ dân tại huyện Lạc Sơn và 20 hộ dân ở huyện Mường Khương như sau: Trồng lúa và trồng ngô vẫn là những hoạt động phổ biến của người dân vùng núi (5 hộ ở Lạc sơn và 5 hộ ở Mường Khương), đối với chăn nuôi chủ yếu là chăn nuôi lợn, bò và nuôi dê. Tuy nhiên trong các hộ được điều tra có một số hoạt động mới như trồng gừng, trồng dong giềng, trồng rau. Các hoạt động này chủ yếu dùng để phục vụ gia đình, rất ít liên kết với thị trường sản phẩm đầu ra.

Do đó Nhóm dự án đã quyết định hỗ trợ một số nhóm hoạt động để liên kết với doanh nghiệp, ổ định đầu ra và tạo điểu kiện nâng cao đời sống cho người dân vùng núi.Comments
Hiện tại không có lời bình nào
viết lời bình
Tin mới nhất
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626