Liên kết
Liên kết thị trường
Tổ chức quay video tại xã Nậm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Cập nhật ngày 28 Tháng Ba 2013 - Số lần xem 2186 : 1 Lời bình :
 
Từ ngày 22/3-24/3/2013, Đoàn Dự án "Nâng cao năng lực phụ nữ các tỉnh miền núi phía Bắc" đã thực hiện quay hoạt động "họp nhóm lập kế hoạch có sự tham gia của người dân" Đoàn đã được sự ủng hộ và tham gia của gần 50 hộ dân tại thôn Nấm OOc, xã Nậm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Ngoài cán bộ dự án, đoàn có sự tham gia của các cán bộ địa phương: Ông Phong (Điều phối viên Ban QLDA tỉnh Lào Cai), Ông Thành (Trưởng ban Ban QLDA huyện Mường  Khương), anh Hải (Cán bộ sinh kế), và các bạn CF (hướng dẫn viên cộng đồng).

Một số hình ảnh của đoàn tại Nậm Lư:Comments
By nguyenkhanh @ 02 Tháng Hai 2021 9:58 CH
<a href="https://www.pinterest.com/mayhutamdienmayhoanglien/c%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t/">https://www.pinterest.com/mayhutamdienmayhoanglien/c%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t/</a>
<a href="https://sites.google.com/view/cach-su-dung-may-hut-am-nhat/trang-ch%E1%BB%A7">https://sites.google.com/view/cach-su-dung-may-hut-am-nhat/trang-ch%E1%BB%A7</a>
<a href="https://www.vietnamta.vn/profile-65343/?link-id=79019">https://www.vietnamta.vn/profile-65343/?link-id=79019</a>
<a href="https://www.scoop.it/topic/nguyenkhanh/p/4122995089/2021/02/02/cach-su-dung-may-hut-am-nhat-hieu-qua-tot-nhat">https://www.scoop.it/topic/nguyenkhanh/p/4122995089/2021/02/02/cach-su-dung-may-hut-am-nhat-hieu-qua-tot-nhat</a>
<a href="https://twitter.com/nguyenk23323698/status/1356457862797512707?s=20">https://twitter.com/nguyenk23323698/status/1356457862797512707?s=20</a>
<a href="https://www.flickr.com/photos/191815721@N08/50900539472/in/dateposted-public/">https://www.flickr.com/photos/191815721@N08/50900539472/in/dateposted-public/</a>
<a href="https://ello.co/nguyenkhanh/post/_n6b09lnqci-gzozgjdavg">https://ello.co/nguyenkhanh/post/_n6b09lnqci-gzozgjdavg</a>
<a href="https://www.quora.com/unanswered/How-do-you-correct-C%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-Nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BB%BA-t">https://www.quora.com/unanswered/How-do-you-correct-C%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-Nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BB%BA-t</a>
<a href="https://vbscan.fisica.unimib.it/snippets/5803">https://vbscan.fisica.unimib.it/snippets/5803</a>
<a href="https://nguyenkhanh.tumblr.com/post/641980266112565248/c%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t">https://nguyenkhanh.tumblr.com/post/641980266112565248/c%C3%A1ch-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t</a>
<a href="https://www.deviantart.com/nguyenkhanh99/journal/cach-su-dung-may-hut-am-don-gian-hieu-qua-ben-869038634">https://www.deviantart.com/nguyenkhanh99/journal/cach-su-dung-may-hut-am-don-gian-hieu-qua-ben-869038634</a>
<a href="https://www.reddit.com/user/nguyenkhanh99/comments/lang4c/c%C3%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_m%C3%A1y_h%C3%BAt_%E1%BA%A9m_nh%E1%BA%ADt_hi%E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3_t%E1%BB%91t_nh%E1%BA%A5t/">https://www.reddit.com/user/nguyenkhanh99/comments/lang4c/c%C3%A1ch_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_m%C3%A1y_h%C3%BAt_%E1%BA%A9m_nh%E1%BA%ADt_hi%E1%BB%87u_qu%E1%BA%A3_t%E1%BB%91t_nh%E1%BA%A5t/</a>
<a href="https://500px.com/photo/1027942871">https://500px.com/photo/1027942871</a>
<a href="https://vhearts.net/post/21006_cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-khong-nen.html">https://vhearts.net/post/21006_cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t-cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-khong-nen.html</a>
<a href="https://dashburst.com/nguyenkhanh/25">https://dashburst.com/nguyenkhanh/25</a>
<a href="https://slides.com/nguyenkhanh99/deck-ed8584#/2">https://slides.com/nguyenkhanh99/deck-ed8584#/2</a>
<a href="https://glitch.com/@nguyenkhanh/cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t">https://glitch.com/@nguyenkhanh/cach-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-nh%E1%BA%ADt-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-t%E1%BB%91t-nh%E1%BA%A5t</a>
<a href="https://nguyenkhanh.livejournal.com/1291.html">https://nguyenkhanh.livejournal.com/1291.html</a>
<a href="https://vhearts.net/post/21010_7-cong-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1-ngang-nen-mua-may-hut-%E1%BA%A9m-hay-t%E1%BA%A1o-%E1%BA%A9m.html">https://vhearts.net/post/21010_7-cong-d%E1%BB%A5ng-may-hut-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1-ngang-nen-mua-may-hut-%E1%BA%A9m-hay-t%E1%BA%A1o-%E1%BA%A9m.html</a>
<a href="https://sites.google.com/view/cong-dung-may-hutam/trang-ch%E1%BB%A7">https://sites.google.com/view/cong-dung-may-hutam/trang-ch%E1%BB%A7</a>
<a href="https://twitter.com/nguyenk23323698/status/1356464158561038336?s=20">https://twitter.com/nguyenk23323698/status/1356464158561038336?s=20</a>
<a href="https://www.scoop.it/topic/nguyenkhanh/p/4122994273/2021/02/02/7-cong-dung-may-hut-am-ien-tu-khien-ban-ngo-ngang">https://www.scoop.it/topic/nguyenkhanh/p/4122994273/2021/02/02/7-cong-dung-may-hut-am-ien-tu-khien-ban-ngo-ngang</a>
<a href="https://www.vietnamta.vn/profile-65343/?link-id=79028">https://www.vietnamta.vn/profile-65343/?link-id=79028</a>
<a href="https://www.flickr.com/photos/191815721@N08/50899758363/in/dateposted-public/">https://www.flickr.com/photos/191815721@N08/50899758363/in/dateposted-public/</a>
<a href="https://ello.co/nguyenkhanh/post/il90xsmm-awxergj_nfkvq">https://ello.co/nguyenkhanh/post/il90xsmm-awxergj_nfkvq</a>
<a href="https://vbscan.fisica.unimib.it/snippets/5805">https://vbscan.fisica.unimib.it/snippets/5805</a>
<a href="https://www.quora.com/unanswered/7-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1-ng%C3%A0ng">https://www.quora.com/unanswered/7-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1-ng%C3%A0ng</a>
<a href="https://nguyenkhanh.tumblr.com/post/641981706901078017/7-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1">https://nguyenkhanh.tumblr.com/post/641981706901078017/7-c%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-m%C3%A1y-h%C3%BAt-%E1%BA%A9m-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-khi%E1%BA%BFn-b%E1%BA%A1n-ng%E1%BB%A1</a>
<a href="https://www.deviantart.com/nguyenkhanh99/journal/7-cong-dung-may-hut-am-hien-dai-869040261">https://www.deviantart.com/nguyenkhanh99/journal/7-cong-dung-may-hut-am-hien-dai-869040261</a>
<a href="https://www.reddit.com/user/nguyenkhanh99/comments/lantlx/7_c%C3%B4ng_d%E1%BB%A5ng_m%C3%A1y_h%C3%BAt_%E1%BA%A9m_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_khi%E1%BA%BFn_b%E1%BA%A1n_ng%E1%BB%A1_ng%C3%A0ng/">https://www.reddit.com/user/nguyenkhanh99/comments/lantlx/7_c%C3%B4ng_d%E1%BB%A5ng_m%C3%A1y_h%C3%BAt_%E1%BA%A9m_%C4%91i%E1%BB%87n_t%E1%BB%AD_khi%E1%BA%BFn_b%E1%BA%A1n_ng%E1%BB%A1_ng%C3%A0ng/</a>
<a href="https://500px.com/photo/1027943638/mayhutamcongnghethongminh-by-Nguy%C3%AAn-Kh%C3%A1nh/">https://500px.com/photo/1027943638/mayhutamcongnghethongminh-by-Nguy%C3%AAn-Kh%C3%A1nh/</a>
<a href="https://lab.louiz.org/-/snippets/8211">https://lab.louiz.org/-/snippets/8211</a>
<a href="https://labs.maarch.org/snippets/7531">https://labs.maarch.org/snippets/7531</a>
<a href="https://dashburst.com/nguyenkhanh/26">https://dashburst.com/nguyenkhanh/26</a>
<a href="https://nguyenkhanh.livejournal.com/1763.html">https://nguyenkhanh.livejournal.com/1763.html</a>

viết lời bình
Tin mới nhất
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626