Liên kết
● Quyết định 1754/QĐ-BKHĐT v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung NMPRP2
Ngày 16/11/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2.
QD.1754.QD-BKHDT phe duyet KHDT dieu chinh.PDF
● Kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Dự án
Kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II (cập nhập đến ngày 15/9/2011)
NMPRP2 - KHDT cap nhat den ngay 15.9.2011.pdf
NMPRP2 - Updated procurement plans Sept2011.pdf
Xem tiếp
● Mẫu biểu kế hoạch đấu thầu hàng năm
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xin ý kiến và thống nhất với WB, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Biểu mẫu chuẩn đề xây dựng kế hoạch đấu thầu hàng năm trình CPO và WB xem xét.
Đề nghị các tỉnh sử dụng biểu mẫu này để trình Kế hoạch đấu thầu năm 2012.
Mau bieu KHDT hang nam.xls
● Thông tin tham khảo về 3 gói thầu kiểm tra trước của Lào Cai
Kính gửi Ban quản lý dự án 5 tỉnh,
 
Trong tháng 6/2011, WB đã tiến hành kiểm tra trước 3 gói thầu SH trong kế hoạch đấu thầu 18 tháng của tỉnh Lào Cai và có một số ý kiến bình luận về kết quả đấu thầu của các gói thầu trên.
Theo yêu cầu của WB, Ban Điều phối DATW xin gửi ý kiến của WB (kèm bản dịch) đến các tỉnh để biết thông tin và tham khảo.

Lao Cai 3SH packages comments.EN.pdf
Lao Cai 3SH packages comments.VN.pdf
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626