Liên kết
Kế hoạch đấu thầu
Quyết định 1754/QĐ-BKHĐT v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung NMPRP2
.Cập nhật ngày: 21 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 2887
Ngày 16/11/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2.
QD.1754.QD-BKHDT phe duyet KHDT dieu chinh.PDF
Kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Dự án
.Cập nhật ngày: 27 Tháng Chín 2011 : số lần xem 2715
Kế hoạch đấu thầu 18 tháng của Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II (cập nhập đến ngày 15/9/2011)
NMPRP2 - KHDT cap nhat den ngay 15.9.2011.pdf
NMPRP2 - Updated procurement plans Sept2011.pdf

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626