Liên kết
Kết quả đấu thầu, Trao thầu
Thông tin trao thầu tỉnh Yên Bái
.Cập nhật ngày: 28 Tháng Tư 2017 : số lần xem 185
YBai - Thong bao trao thau so HH 01.pdf
YBai - thong bao trao thau so HH 02.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Sơn La
.Cập nhật ngày: 02 Tháng Ba 2017 : số lần xem 225
SH02-2016-VH Thong bao trao thau cau ban Lay va Na Sang.pdf
SH03-2016-VH Thong bao trao thau cac CT thuy loi xa Chieng Yen.pdf
SH04-2016-VH Thong bao trao hop dong NSH Chiềng Đa.pdf

Thông báo trao thầu tỉnh Hòa Bình
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Hai 2017 : số lần xem 227
Thong bao trao HD cong trinh nuoc SH Dong Ruong, huyen Da Bac 23 2.pdf
Thông báo trao thầu tình Lai Châu
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Hai 2017 : số lần xem 222
Thong bao trao thau tu van tinh Lai Chau 10 2.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Hòa BÌnh
.Cập nhật ngày: 06 Tháng Hai 2017 : số lần xem 248
4. Thong bao trao HD muong 3 xom, xa Do Nhan, huyen Tan LAc 5 2.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Sơn La
.Cập nhật ngày: 03 Tháng Hai 2017 : số lần xem 132
SH01-2016-BY Thong bao trao thau duong mong vang.pdf
Thong_bao_trao_hop_dong_CQS01_2016_SL (E).doc
Thong_bao_trao_hop_dong_CQS02_2016_SL (E).doc
Thong bao trao hop dong goi thau SH_01_2016 TT SL - Mua sam bang tin, bo to treo.pdf
Thong_bao_trao_hop_dong_CQS_01_2016_SL - TV thiet ke cac CT Giao thong & Cau.pdf
Thong_bao_trao_hop_dong_CQS_01_2016_SL - TV thiet ke cac CT thuy loi & NSH.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Hòa Bình
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Giêng 2017 : số lần xem 100
Thong bao trao hop dong cong trinh duong be tong Bieng Bung Xum Luong, Doan Ket, Da Bac 20 1.pdf
Thong bao trao hop dong cong trinh nuoc sinh hoat Co Ha, Tan Minh, Da Bac 20 1.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Lào Cai
.Cập nhật ngày: 16 Tháng Giêng 2017 : số lần xem 38
Duong cau treo Mong Sen Sa Pa.pdf
Duong Phung Mong Sa Pa.pdf
Duong TL152 Sa Pa.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Lào Cai
.Cập nhật ngày: 13 Tháng Giêng 2017 : số lần xem 75
Duong GT + Thuỷ lợi Muong Khuong.pdf
TB Cap nuoc Muong Khuong.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Hòa Bình
.Cập nhật ngày: 12 Tháng Giêng 2017 : số lần xem 158
Thong bao trao HĐ HBLS.16-03.pdf
Thong bao trao HĐ HBLS.16-02.pdf
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626