Liên kết
Kết quả đấu thầu, Trao thầu
YBái - Thông báo trao thầu 3 CT huyện Mù Cang Chải
.Cập nhật ngày: 09 Tháng Mười Một 2017 : số lần xem 9
Duong Hua Khat_Xa Nam Khat_Huyen Mu Cang Chai.pdf
Duong tu QL 32 len ban Hang Bla ha A_Xa Khao Mang_Huyen Mu Cang Chai.pdf
TL Vang Sinh Chu_Xa Mo De_Huyen Mu Cang Chai.pdf
Lai Châu - Thông báo trao thầu huyện Phong Thổ
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười 2017 : số lần xem 7
TB trao thau cac goi PTGT01.pdf
TB trao thau goi PTGT02.pdf
TB trao thau goi PTTL04.pdf
Lai Châu- Thông báo trao thầu huyện Mường Tè
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười 2017 : số lần xem 7
Thong bao trao thau goi MTTL02.pdf
Thong bao trao thau goi MTTL03.pdf
Thong bao trao thau goi MTTL04.pdf
Sơn La - Thông báo trao thầu 2 CT huyện Phù Yên
.Cập nhật ngày: 09 Tháng Mười 2017 : số lần xem 7
Thong bao trao Hop đong duong Thinh B.pdf
Thong bao trao Hop đong Đuong ban Pun Sap Xa.pdf
LChau - Thong bao trao thau duong Xa De Phin huyen Sin Ho
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Chín 2017 : số lần xem 8
TB trao thau duong Xa De Phin huyen Sin Ho.pdf
LCai - Thong bao trao thau huyen Sa Pa
.Cập nhật ngày: 07 Tháng Chín 2017 : số lần xem 8
TB trao thau TL Ban Sai Sa Pa.pdf
LChau - Thong bao trao thau goi HH07
.Cập nhật ngày: 01 Tháng Tám 2017 : số lần xem 8
TB trao hop dong goi LC-HH07.pdf
Thông tin trao thầu tỉnh Yên Bái
.Cập nhật ngày: 28 Tháng Tư 2017 : số lần xem 248
YBai - Thong bao trao thau so HH 01.pdf
YBai - thong bao trao thau so HH 02.pdf
Hoa Binh - Thong bao trao thau tu van
.Cập nhật ngày: 07 Tháng Tư 2017 : số lần xem 8
Thong bao trao hop dong goi thau tu van 12 cong trinh thuy loi.pdf
Thong bao trao hop dong goi thau tu van 12 cong trinh giao thong.pdf
Thông báo trao thầu tỉnh Sơn La
.Cập nhật ngày: 02 Tháng Ba 2017 : số lần xem 288
SH02-2016-VH Thong bao trao thau cau ban Lay va Na Sang.pdf
SH03-2016-VH Thong bao trao thau cac CT thuy loi xa Chieng Yen.pdf
SH04-2016-VH Thong bao trao hop dong NSH Chiềng Đa.pdf

Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626