Liên kết
Thông tin khác
Mẫu biểu kế hoạch đấu thầu hàng năm
.Cập nhật ngày: 30 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 2854
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xin ý kiến và thống nhất với WB, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Biểu mẫu chuẩn đề xây dựng kế hoạch đấu thầu hàng năm trình CPO và WB xem xét.
Đề nghị các tỉnh sử dụng biểu mẫu này để trình Kế hoạch đấu thầu năm 2012.
Mau bieu KHDT hang nam.xls
Thông tin tham khảo về 3 gói thầu kiểm tra trước của Lào Cai
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3184
Kính gửi Ban quản lý dự án 5 tỉnh,
 
Trong tháng 6/2011, WB đã tiến hành kiểm tra trước 3 gói thầu SH trong kế hoạch đấu thầu 18 tháng của tỉnh Lào Cai và có một số ý kiến bình luận về kết quả đấu thầu của các gói thầu trên.
Theo yêu cầu của WB, Ban Điều phối DATW xin gửi ý kiến của WB (kèm bản dịch) đến các tỉnh để biết thông tin và tham khảo.

Lao Cai 3SH packages comments.EN.pdf
Lao Cai 3SH packages comments.VN.pdf

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626