Liên kết
Thông tin khác
Thông tin tham khảo về 3 gói thầu kiểm tra trước của Lào Cai
Cập nhật ngày 23 Tháng Sáu 2011 - Số lần xem 3184
 
Kính gửi Ban quản lý dự án 5 tỉnh,
 
Trong tháng 6/2011, WB đã tiến hành kiểm tra trước 3 gói thầu SH trong kế hoạch đấu thầu 18 tháng của tỉnh Lào Cai và có một số ý kiến bình luận về kết quả đấu thầu của các gói thầu trên.
Theo yêu cầu của WB, Ban Điều phối DATW xin gửi ý kiến của WB (kèm bản dịch) đến các tỉnh để biết thông tin và tham khảo.

Lao Cai 3SH packages comments.EN.pdf
Lao Cai 3SH packages comments.VN.pdf
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626