Liên kết
Thông tin khác
Mẫu biểu kế hoạch đấu thầu hàng năm
Cập nhật ngày 30 Tháng Mười Một 2011 - Số lần xem 2854
 
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xin ý kiến và thống nhất với WB, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Biểu mẫu chuẩn đề xây dựng kế hoạch đấu thầu hàng năm trình CPO và WB xem xét.
Đề nghị các tỉnh sử dụng biểu mẫu này để trình Kế hoạch đấu thầu năm 2012.
Mau bieu KHDT hang nam.xls
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626