Liên kết
Hoạt động của Địa phương
Ban quản lý Dự án ODA tỉnh Lào Cai kiện toàn nhân sự
.Cập nhật ngày: 03 Tháng Bảy 2012 : số lần xem 4928
Ngày 29/5/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký Quyết định 1236/QĐ-UBND vè việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Trung Bá trưởng ban quản lý dự án WB đô thị giữ chức vụ Trưởng ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai, và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo của một số dự án khác.
QD Truong ban.pdf                            QĐ cac pho ban.pdf
Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc (NMPRP-2) Lào Cai
.Cập nhật ngày: 01 Tháng Sáu 2012 : số lần xem 10883
Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc (NMPRP-2) Lào Cai
Chi tiết..
Ban quản lý Dự án giảm nghèo tỉnh Hoà Bình kiện toàn nhân sự
.Cập nhật ngày: 25 Tháng Bảy 2011 : số lần xem 3819
Trong tháng 5/2011 BQLDA tỉnh Hoà Bình đã tuyển chọn được 4 cán bộ hợp đồng thử việc với các vị trí: cán bộ Giám sát, cán bộ phụ trách hợp phần NSPTX, cán bộ sinh kế, cán bộ phụ trách nâng cao năng lực, cán bộ phụ trách CSAT (chi tiết công văn đính kèm)
Bao cao tinh hinh to chuc nhan su tinh Hoa Binh.pdf

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626