Liên kết
Hoạt động của Địa phương
Yên Bái - Thay đổi trong chiến lược hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng cao
Cập nhật ngày 08 Tháng Năm 2015 - Số lần xem 433
 

Nhằm đánh giá tình hình triển khai hoạt động sinh kế từ năm 2010-2015, thảo luận về những thay đổi trong chiến lược hỗ trợ sinh kế của dự án trong thời gian tới, ngày 06/5/2015 tại Hội trường số 1 (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái); Ban Quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo với Ban QLDA các huyện về việc đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động sinh kế trong giai đoạn 2010-2015 và thảo luận về chiến lược hỗ trợ sinh kế của dự án trong giai đoạn AF.

         Hội thảo diễn ra với sự tham gia của Lãnh đạo và các cán bộ Ban quản lý dự án Giảm nghèo tỉnh, Ban QLDA Giảm nghèo 05 huyện Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Yên.

         Trong thời gian 01 ngày, cán bộ Ban QLDA giảm nghèo các huyện, các cán bộ hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và cán bộ Ban QLDA giảm nghèo tỉnh đã cùng thảo luận và đưa ra một số mô hình sinh kế thành công đã và đang đem lại hiệu quả cao đối với người dân trên địa bàn. Bên cạnh những thành công, việc thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện một số loại hình sinh kế, ....,

Các đại biểu đã tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất một số giải pháp khắc phục và điều chỉnh trong quá trình điều hành, quản lý dự án trong giai đoạn tiếp theo. Các đại biểu đều nhất trí trong thời gian tới, cần tiếp tục phân tích, đánh giá chung các hoạt động sinh kế về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; khuyến khích các loại hình đã thực hiện có hiệu quả cao; không thực hiện các loại hình nhiều rủi ro tại địa phương; giảm tỷ lệ các tiểu dự án trồng trọt và tăng tỷ lệ các tiểu dự án chăn nuôi gia súc.

         Nhìn chung trong thời gian 5 năm triển khai, Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái đã có đóng góp không nhỏ trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ người dân nghèo vùng dự án. Ông Hán Văn Tiến - Phó Giám đốc Ban QLDA chia sẻ; “Mỗi cán bộ Ban QLDA giảm nghèo các cấp cần tập trung hơn nữa, tâm huyết hơn nữa đối với những nhiệm vụ được Dự án giao, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa, góp phần giúp người dân từng bước tiếp cận những kiến thức, kỹ năng, khoa học kỹ thuật trong việc làm sinh kế, đồng thời mỗi cán bộ dự án cần phải có trách nhiệm phổ biến thông tin về mục tiêu và những thành công mà dự án đã và đang mang lại cho người dân nghèo Dự án”

Nguyễn Anh Tuấn – Ban QLDA giảm nghèo giai đoạn 2 tỉnh Yên Bái.

 

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626