Liên kết
● Công văn số 5252/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch làm việc của đoàn giám sát lần 4
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 5252/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch làm việc của đoàn giám sát lần 4 của Ngân hàng Thế giới.
cvan 5252BKHĐT-KTNN Thong bao doan gsat 4.pdf
● Công văn số 2218/BKHĐT-KTNN Chỉ đạo các công việc cần thực hiện năm 2012 của Dự án Giảm nghèo
Công văn số 2218/BKHĐT-KTNN gửi Ủy ban nhân dân các  tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu,Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình V/v Chỉ đạo các công việc cần thực hiện năm 2012 của Dự án Giảm nghèo
Cvan 2218 cua MPI chi dao cviec nam 2012.pdf

● Công văn 7004.BKHĐT-KTNN ngày 13.10.2011 v.v KH làm việc đoàn giám sát lần 3 của WB
Công văn số 7004/BKHĐT-KTNN ngày 13.10.2011của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch làm việc đoàn giám sát  WB lần thứ 3 Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc
CV.7004.BKH.KTNN ve doan gsat lan 3.pdf
● Công văn 1372/BKHĐT-KTNN ngày 7/3/2011 v/v triển khai các công việc năm 2011
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án các cấp và các ban ngành có liên quan phối hợp triển khai các công việc năm 2011 của Dự án
cv1372 BKHDT chi dao thuc hien KH2011.PDF
● Cong van 27 CPO thong bao KH lam viec cua tu van TAPI
cvan 27 AF 2017. Gui Lcai thong bao KH lam viec cua tu van TAPI.pdf
● Cong van 25 CPO thong bao KH kiem toan doc lap
cvan 25 AF 2017. Gui PPMU thong bao ke hoach kiem toan.pdf
● Gửi PPMU về kế hoạch hậu kiểm WB năm 2015
cvan 04 AF. Gui PPMU ve KH hau kiem WB nam 2015.pdf
● Gửi PPMU về xét nghiệm nước sinh hoạt 2.1
cvan 02 AF. Gui PPMU ve xet nghiem nuoc sinh hoat 2.1.pdf
● Gửi PPMU về hoàn thành việc chuyển trả tiền
cvan 01 AF. Gui PPMU ve hoan thanh viec chuyen tra tien.pdf
● Công văn số 269/NMPRP2-CPO chỉ đạo nguyên tắc lập và trình kế hoạch dự án năm 2013
Công văn số 269/NMPRP2-CPO Gửi Ban quản lý dự án các tỉnh chỉ đạo nguyên tắc lập và trình kế hoạch dự án năm 2013
CV.269.CPO nguyen tac lap va trinh KH2013.PDF
● Công văn số 241/NMPRP2-CPO do Giám đốc CPO ký gửi Ban chỉ đạo dự án tỉnh về việc triển khai thí điểm tiểu hợp phần 3.1 cho lập kế hoạch năm 2013.
Ban Điều phối DATW xin gửi Ban quản lý dự án các tỉnh công văn số 241/NMPRP2-CPO do Giám đốc CPO ký gửi Ban chỉ đạo dự án tỉnh về việc triển khai thí điểm tiểu hợp phần 3.1 cho lập kế hoạch năm 2013.  Ban Điều phối DATW đề nghị Ban QLDA các tỉnh chuyển giúp văn bản trên đến Ban Chỉ đạo dự án tỉnh.
cvan 241. gui BCD ve viec trien khai thi diem THP3.1 nam 2012.pdf
● Điều chỉnh kế hoạch của đoàn giám sát lần 3
Sau khi thảo luận với Ngân hàng Thế giới về một số thay đổi của đoàn giám sát lần 3. Ban điều phối dự án trung ương thông báo kế hoạch điều chỉnh bổ sung của đoàn giám sát lần 3
CV.149.CPO gui 3 tinh ve KH Doan GS3.pdf
● Quyết định số 55/QĐ-NMPRP2 về việc giao 150 xe máy cho các BQLDA
Ban Điều phối DATW xin gửi Quyết định số 55/QĐ-NMPRP2 về việc giao 150 xe máy cho các Ban quản lý dự án.
QD 55.NMPRP2 giao 150 xe may.pdf
● Bảo lãnh tạm ứng Ngân sách phát triển xã
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 132 của CPO xin ý kiến Bộ Tài chính về việc thực hiện Bảo lãnh tạm ứng cho các hợp đồng thuộc HP NSPTX và công văn trả lời số 12541 của Bộ Tài chính.
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ban QLDA các tỉnh hướng dẫn các huyện và xã thực hiện tạm ứng cho các nhóm thợ thi công theo quy định của Thông tư 123/2010/TT-BTC của dự án mà không phải yêu cầu nhà thầu có bảo lãnh tạm ứng. Đồng thời, sau khi có ý kiến chính thức nói trên của Bộ Tài chính, đề nghị Ban QLDA các tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn IDA của hợp phần NSPTX.
CV.12541.BTC.QLN quy dinh bao lanh TU cho cac hdong NSPTX.PDF
CV.132.NMPRP2.CPO gui MOF xin khong ap dung TT40.PDF
Văn bản chỉ đạo điều hành
Theo yêu cầu của ADB đối với các học viên tham dự Khóa đào tạo kỹ năng thúc đẩy tại Philippin và Campuchia, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Tài liệu Hướng dẫn Khuôn khổ Thiết kế và Giám sát. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh chuyển tài liệu trên cho tất cả các cán bộ được cử tham gia khóa học để nghiên cứu trước.
guidelines-preparing-dmf-vn.pdf
Công văn 102/NMPRP2-CPO mời họp về hệ thống báo cáo của dự án.
.Cập nhật ngày: 09 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 6541
Do sơ suất trong văn bản đã gửi, Ban Điều phối DATW xin gửi lại công văn số 102/NMPRP2-CPO mời họp về hệ thống báo cáo của dự án.   CV 102.CPO Moi hop ve bao cao tien do du an.pdf
Công văn 93.NMRPR2-CPO về các lớp tập huấn PRA
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3685
Để nâng cao chất lượng tham vấn cộng đồng và lập kế hoạch Dự án, Ban điều phối Dự án Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn PeaPros tổ chức các lớp đào tạo về các kỹ năng Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) cho các hướng dẫn viên cộng đồng và Cán bộ Ban quản lý Dự án tỉnh/huyện có liên quan đến hợp phần Phát triển ngân sách phát triển xã của Dự án.
CV.93.CPO ve cac lop tap huan PRA.pdf
Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
.Cập nhật ngày: 18 Tháng Ba 2011 : số lần xem 4209
Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
Chi tiết..
Công văn số 68/NMPRP2-CPO ngày 07/3/2011
.Cập nhật ngày: 09 Tháng Ba 2011 : số lần xem 3522
Công văn số 68/NMPRP2-CPO ngày 07/3/2011
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Tin mới nhất
● Tài liệu phục vụ hoc viên tham dự khoá đào tạo kỹ năng thúc đẩy tại Philippin và Campuchia
Theo yêu cầu của ADB đối với các học viên tham dự Khóa đào tạo kỹ năng thúc đẩy tại Philippin và Campuchia, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Tài liệu Hướng dẫn Khuôn khổ Thiết kế và Giám sát. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh chuyển tài liệu trên cho tất cả các cán bộ được cử tham gia khóa học để nghiên cứu trước.
guidelines-preparing-dmf-vn.pdf
● Công văn 102/NMPRP2-CPO mời họp về hệ thống báo cáo của dự án.
Do sơ suất trong văn bản đã gửi, Ban Điều phối DATW xin gửi lại công văn số 102/NMPRP2-CPO mời họp về hệ thống báo cáo của dự án.   CV 102.CPO Moi hop ve bao cao tien do du an.pdf
● Công văn 93.NMRPR2-CPO về các lớp tập huấn PRA
Để nâng cao chất lượng tham vấn cộng đồng và lập kế hoạch Dự án, Ban điều phối Dự án Trung ương phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn PeaPros tổ chức các lớp đào tạo về các kỹ năng Đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) cho các hướng dẫn viên cộng đồng và Cán bộ Ban quản lý Dự án tỉnh/huyện có liên quan đến hợp phần Phát triển ngân sách phát triển xã của Dự án.
CV.93.CPO ve cac lop tap huan PRA.pdf
● Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
● Công văn số 68/NMPRP2-CPO ngày 07/3/2011
Công văn số 68/NMPRP2-CPO ngày 07/3/2011
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626