Liên kết
Văn bản từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Công văn 6763 của Bộ KH&ĐT chỉ đạo công việc năm 2017
.Cập nhật ngày: 18 Tháng Tám 2017 : số lần xem 362 :: 0 bình luận
cvan 6763 MPI. Gui UBND tinh chi dao cong viec du an - Aug2017.pdf
Công văn 8617 của Bộ KH&ĐT chỉ đạo công việc năm 2016
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Mười 2016 : số lần xem 356 :: 0 bình luận
cvan 8617 MPI. Gui UBND cac tinh chi dao cong viec nam 2016.pdf
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 5252/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch làm việc của đoàn giám sát lần 4 của Ngân hàng Thế giới.
cvan 5252BKHĐT-KTNN Thong bao doan gsat 4.pdf
Công văn số 2218/BKHĐT-KTNN gửi Ủy ban nhân dân các  tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu,Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình V/v Chỉ đạo các công việc cần thực hiện năm 2012 của Dự án Giảm nghèo
Cvan 2218 cua MPI chi dao cviec nam 2012.pdf

Công văn số 7004/BKHĐT-KTNN ngày 13.10.2011của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch làm việc đoàn giám sát  WB lần thứ 3 Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc
CV.7004.BKH.KTNN ve doan gsat lan 3.pdf
Công văn 1372/BKHĐT-KTNN ngày 7/3/2011 v/v triển khai các công việc năm 2011
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Ba 2011 : số lần xem 4846 :: 0 bình luận
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo dự án tỉnh chỉ đạo Ban quản lý dự án các cấp và các ban ngành có liên quan phối hợp triển khai các công việc năm 2011 của Dự án
cv1372 BKHDT chi dao thuc hien KH2011.PDF

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626