Liên kết
● Hướng dẫn triển khai Giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch đầu tư tài trợ, triển khai tại 230 xã, 27 huyện thuộc 6 tỉnh miền núi: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biện, Lai Châu. Dự án kéo dài 5 năm từ 2010 đến 2015. Mục tiêu chung của dự án là “nâng cao mức sống người hưởng lợi vùng dự án thông qua: cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương; tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh.

Giải thưởng sáng tạo là một trong những hoạt động của dự án nhằm tìm kiếm các sáng kiến (ý tưởng, cách thức hoặc cơ hội mới) từ các đối tác liên quan: Các dự án lĩnh vực giảm nghèo, NGOs, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và các nhóm nông dân để huy động nguồn lực triển khai và đạt kết quả trong việc thúc đẩy tăng sản lượng, chế biến, marketing, kỹ năng, cách tiếp cận các nguồn lực tài chính và dịch vụ, liên kết thị trường … góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo cho người dân ở các địa bàn của dự án.

Innovation grant.doc          mau don tham gia.doc
● Một số trang web Tham khảo thông tin
Có rất nhiều thông tin về các tỉnh thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi Phía Bắc giai đoạn 2 trong các nghiên cứu, tài liệu, hoặc các dự án hướng tới xóa đói giảm nghèo. Những trang Web này chứa một lượng lớn thông tin liên quan trực tiếp đến tất cả các hợp phần. (chi tiết file đính kèm)
Cac trang tham khao thong tin.docx
● Bài trình bày "Đối tác sản xuất" tại Điện Biên
Bày trình bày tại Hội thảo của Chuyên gia Sinh kế về đối tác sản xuất tại Điện Biên
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_EN present in Dien Bien.ppt
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_ present in Dien Bien VN.ppt
● Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh
Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh.

Draft HUONG DAN DOI TAC SAN XUAT 4th VN.pdf
Huong dan GIAI THUONG SANG KIEN KINH DOANH - 5th draft VN.pdf
Productive Partnerships Manual_draft_4.pdf
IG Manual 5th draft.pdf
Xem tiếp
● "Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm"
Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm. Tài liệu dùng cho cán bộ tham gia lập kế hoạch và CF tham khảo
Mot so diem chu y khi lap ke hoach hang nam.pdf
● Hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
Điều phối DATW xin gửi công văn 298/NMPRP2-CPO kèm theo hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
cvan 298. Gui PPMU ve Hdan ve CSAT 24Sept2012.pdf
CPO - Huong dan tuan thu Moi truong Spet2012.doc
CPO - So tay ngan gon ATXH Sept2012.doc.
● Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
● Dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến góp ý gửi về Ban Điều phối DATW trước ngày 30/5/2012.
Tai lieu cap xa ve giam sat CSHT.pdf
● Tài liệu hướng dẫn đánh giá hiện trạng sinh kế!
Ban Điều phối DATW xin gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến Đánh giá hiện trạng sinh kế để các Ban QLDA tiện sử dụng.
Tai lieu Dgia Hien trang ho tro cac huyen.zip
Xem tiếp
● Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
công văn số 74/CPO kèm theo Đề cương và Biểu mẫu báo cáo tiến độ dự án
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626