Liên kết
● Đoàn khảo sát ý tưởng cho Khoản tài trợ bổ sung đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2
NMPRP2-IM-Ml_VN.doc
NMPRP2-ML-AF.doc
NMPRP2-AF-Identification-AM.pdf
NMPRP2-AF-Identification-ML.pdf
● Biên bản ghi nhớ lần thứ 6
Thu quan ly-Doan HTTH6.docx
Thu quan ly-Doan HTTH6.docx
● Biên bản ghi nhớ lần thứ 5
AM 5th 2013.pdf
letter 5th.pdf
● Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 4 (WB)
Đoàn giám sát lần 4[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) của Ngân hàng Thế giới đã làm việc tại tỉnh Điện Biên và Lai Châu trong thời gian 23/7-4/8/2012. Tại mỗi tỉnh, Đoàn đã đến thăm 2 huyện và 2 xã. Cuộc họp tổng kết được tổ chức vào 4/8/2012 tại thị xã Lai Châu với sự tham dự của các lãnh đạo và cán bộ dự án của tất cả các tỉnh dự án. Sau đó, Đoàn đến làm việc tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La trong thời gian 26-29/8/2012 để rà soát nhanh tình hình thực hiện dự án của 2 tỉnh này.
Đoàn xem xét những kết quả ban đầu về đối tác sản xuất trồng cây thanh hao giữa doanh nghiệp và nông dân được hỗ trợ bởi dự án tại tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu đoàn giám sát là rà soát tình hình thực hiện của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần 3 diễn ra vào tháng 10/2011. Đoàn đã xem xét: (i) tiến độ và chất lượng hỗ trợ cơ sở hạ tầng huyện, bao gồm sự tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội; (ii) tiến độ và sự phù hợp của các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) tình hình thực hiện chung của Hợp phần Ngân sách Phát triển xã (CDBC); và (iv) các phương diện khác nhau về quản lý, bao gồm giám sát và đánh giá, hệ thống thông tin quản lý (MIS) và sự điều phối DA của Ban Điều phối Dự án Trung ương (CPO). Đoàn đã xem xét tiến độ thực hiện dự án so với những hành động đã được thống nhất từ Đoàn giám sát lần 3 vào tháng 10/2011. Những nhận định của Đoàn giúp tạo nền tảng và sự chuẩn bị cho Đoàn đánh giá giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

NMPRP2 - 4th SPM - ML VN.pdf
NMPRP2 - 4th SPM - AM VN.pdf

NMPRP-2-4th SPN-Aide Memoire_.pdf
NMPRP2-4th SPN-Management Letter.pdf

[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Steven M.Jaffee (Chuyên gia cao cấp về Phát triển Nông thôn), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia môi trường), Ông Nguyễn Hoài An (chuyên gia Giao thông), Ông Nguyễn Huy Dũng (Chuyên gia Thủy lợi và Quản lý rủi ro thiên tai), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý)

● Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 3 (WB)
Đoàn giám sát[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 của Ngân hàng Thế giới đã đến thăm tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trong thời gian từ 23 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2011. Đoàn giám sát đã làm việc với 2 huyện và thăm 2 xã ở mỗi tỉnh. (Phụ lục 2 có tên mỗi huyện và xã đến thăm). Cuộc họp tổng kết do Ông Đào Quang Thu, Giám đốc Ban Điều phối DATW và Chủ nhiệm Dự án chủ trì được tổ chức vào 31 tháng 10 năm 2011 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Mục tiêu của Đoàn là rà soát việc thực hiện chung của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần thứ hai diễn ra vào tháng 4 năm 2011, tập trung rà soát vào những lĩnh vực sau: (i) tiến độ và chất lượng thực hiện tiểu hợp phần 1.1, bao gồm việc tuân thủ chính sách an toàn xã hội và môi trường; (ii) việc thực hiện thí điểm các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) sự chuẩn bị thực hiện giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2; (iv) sự chuẩn bị và sẵn sàng của các xã trong việc thực hiện Hợp phần Ngân sách Phát triển Xã; (v) hệ thống Giám sát và Đánh giá, và MIS; và (vi) các hoạt động thuộc trách nhiệm của Ban Điều phối DATW trong việc điều phối và hỗ trợ các tỉnh dự án. Và Đoàn cũng rà soát tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch đã thống nhất từ Đoàn giám sát lần thứ hai vào tháng 4 năm 2011.


[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Trần Trung Kiên (Chuyên gia Đấu thầu Cao cấp), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia Đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính Cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia Môi trường), Ông Hisham Abdo-Kahin (Chuyên gia Cao cấp, Luật sư của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý).


Chi tiết:
3rd Supervision Mission Oct.2011-EN.PDF
3nr Supervision Mission Otc.2011-VN.pdf

Xem tiếp
● Hướng dẫn triển khai Giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch đầu tư tài trợ, triển khai tại 230 xã, 27 huyện thuộc 6 tỉnh miền núi: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biện, Lai Châu. Dự án kéo dài 5 năm từ 2010 đến 2015. Mục tiêu chung của dự án là “nâng cao mức sống người hưởng lợi vùng dự án thông qua: cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương; tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh.

Giải thưởng sáng tạo là một trong những hoạt động của dự án nhằm tìm kiếm các sáng kiến (ý tưởng, cách thức hoặc cơ hội mới) từ các đối tác liên quan: Các dự án lĩnh vực giảm nghèo, NGOs, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và các nhóm nông dân để huy động nguồn lực triển khai và đạt kết quả trong việc thúc đẩy tăng sản lượng, chế biến, marketing, kỹ năng, cách tiếp cận các nguồn lực tài chính và dịch vụ, liên kết thị trường … góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo cho người dân ở các địa bàn của dự án.

Innovation grant.doc          mau don tham gia.doc
● Một số trang web Tham khảo thông tin
Có rất nhiều thông tin về các tỉnh thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi Phía Bắc giai đoạn 2 trong các nghiên cứu, tài liệu, hoặc các dự án hướng tới xóa đói giảm nghèo. Những trang Web này chứa một lượng lớn thông tin liên quan trực tiếp đến tất cả các hợp phần. (chi tiết file đính kèm)
Cac trang tham khao thong tin.docx
● Bài trình bày "Đối tác sản xuất" tại Điện Biên
Bày trình bày tại Hội thảo của Chuyên gia Sinh kế về đối tác sản xuất tại Điện Biên
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_EN present in Dien Bien.ppt
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_ present in Dien Bien VN.ppt
● Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh
Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh.

Draft HUONG DAN DOI TAC SAN XUAT 4th VN.pdf
Huong dan GIAI THUONG SANG KIEN KINH DOANH - 5th draft VN.pdf
Productive Partnerships Manual_draft_4.pdf
IG Manual 5th draft.pdf
Xem tiếp
● "Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm"
Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm. Tài liệu dùng cho cán bộ tham gia lập kế hoạch và CF tham khảo
Mot so diem chu y khi lap ke hoach hang nam.pdf
● Hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
Điều phối DATW xin gửi công văn 298/NMPRP2-CPO kèm theo hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
cvan 298. Gui PPMU ve Hdan ve CSAT 24Sept2012.pdf
CPO - Huong dan tuan thu Moi truong Spet2012.doc
CPO - So tay ngan gon ATXH Sept2012.doc.
● Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
● Dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến góp ý gửi về Ban Điều phối DATW trước ngày 30/5/2012.
Tai lieu cap xa ve giam sat CSHT.pdf
● Tài liệu hướng dẫn đánh giá hiện trạng sinh kế!
Ban Điều phối DATW xin gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến Đánh giá hiện trạng sinh kế để các Ban QLDA tiện sử dụng.
Tai lieu Dgia Hien trang ho tro cac huyen.zip
Xem tiếp
● Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
công văn số 74/CPO kèm theo Đề cương và Biểu mẫu báo cáo tiến độ dự án
Xem tiếp
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626