Liên kết
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ - Đoàn HTTH tháng 12/2017
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2018 : số lần xem 388
NMPRP2 AF - ISM - ML_Dec17.pdf
NMPRP-2 AF ISM - Dec 2017 - Final AM.pdf
NMPRP2-AF ISM_ML_Dec17 - VN.doc
NMPRP-2 AF ISM - Dec 2017 - Final AM.docx
Biên bản ghi nhớ - Đoàn HTTH - Tháng 12/2017
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Giêng 2018 : số lần xem 399
NMPRP2 AF - ISM - ML_Dec17.pdf
NMPRP-2 AF ISM - Dec 2017 - Final AM.pdf
NMPRP2-AF ISM_ML_Dec17 - VN.doc
NMPRP-2 AF ISM - Dec 2017 - Final AM.docx
Biên bản ghi nhớ - Đoàn HTTH tháng 6/2017
.Cập nhật ngày: 20 Tháng Bảy 2017 : số lần xem 372
NMPRP2-AF ISM_ML_June17.pdf
NMPRP-2 AF ISM - June 2017 - FINAL AM.pdf
NMPRP2-AF ISM_ML_June17 - VN.doc
NMPRP-2-AF-ISM-June-2017-FINAL-AM- VN.docx
Biên bản ghi nhớ - Đoàn HTTH tháng 11/2016
.Cập nhật ngày: 05 Tháng Giêng 2017 : số lần xem 363
NMPRP-2 AF ISM - Nov 2016 - AM Final Draft Dec 21.pdf
NMPRP2-AF_ISM Dec16_ML.pdf
NMPRP2 - ISM - Dec16 - ML VN.doc
NMPRP-2 AF ISM - Nov 2016 - AM Final Draft Dec 21 - VN.docx
NMPRP2-IM-Ml_VN.doc
NMPRP2-ML-AF.doc
NMPRP2-AF-Identification-AM.pdf
NMPRP2-AF-Identification-ML.pdf
Biên bản ghi nhớ lần thứ 6
.Cập nhật ngày: 26 Tháng Năm 2014 : số lần xem 1600
Thu quan ly-Doan HTTH6.docx
Thu quan ly-Doan HTTH6.docx
Biên bản ghi nhớ lần thứ 5
.Cập nhật ngày: 26 Tháng Năm 2014 : số lần xem 1458
AM 5th 2013.pdf
letter 5th.pdf
Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 4 (WB)
.Cập nhật ngày: 30 Tháng Mười 2012 : số lần xem 1987
Đoàn giám sát lần 4[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) của Ngân hàng Thế giới đã làm việc tại tỉnh Điện Biên và Lai Châu trong thời gian 23/7-4/8/2012. Tại mỗi tỉnh, Đoàn đã đến thăm 2 huyện và 2 xã. Cuộc họp tổng kết được tổ chức vào 4/8/2012 tại thị xã Lai Châu với sự tham dự của các lãnh đạo và cán bộ dự án của tất cả các tỉnh dự án. Sau đó, Đoàn đến làm việc tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La trong thời gian 26-29/8/2012 để rà soát nhanh tình hình thực hiện dự án của 2 tỉnh này.
Đoàn xem xét những kết quả ban đầu về đối tác sản xuất trồng cây thanh hao giữa doanh nghiệp và nông dân được hỗ trợ bởi dự án tại tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu đoàn giám sát là rà soát tình hình thực hiện của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần 3 diễn ra vào tháng 10/2011. Đoàn đã xem xét: (i) tiến độ và chất lượng hỗ trợ cơ sở hạ tầng huyện, bao gồm sự tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội; (ii) tiến độ và sự phù hợp của các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) tình hình thực hiện chung của Hợp phần Ngân sách Phát triển xã (CDBC); và (iv) các phương diện khác nhau về quản lý, bao gồm giám sát và đánh giá, hệ thống thông tin quản lý (MIS) và sự điều phối DA của Ban Điều phối Dự án Trung ương (CPO). Đoàn đã xem xét tiến độ thực hiện dự án so với những hành động đã được thống nhất từ Đoàn giám sát lần 3 vào tháng 10/2011. Những nhận định của Đoàn giúp tạo nền tảng và sự chuẩn bị cho Đoàn đánh giá giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

NMPRP2 - 4th SPM - ML VN.pdf
NMPRP2 - 4th SPM - AM VN.pdf

NMPRP-2-4th SPN-Aide Memoire_.pdf
NMPRP2-4th SPN-Management Letter.pdf

[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Steven M.Jaffee (Chuyên gia cao cấp về Phát triển Nông thôn), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia môi trường), Ông Nguyễn Hoài An (chuyên gia Giao thông), Ông Nguyễn Huy Dũng (Chuyên gia Thủy lợi và Quản lý rủi ro thiên tai), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý)

Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 3 (WB)
.Cập nhật ngày: 11 Tháng Giêng 2012 : số lần xem 3020
Đoàn giám sát[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 của Ngân hàng Thế giới đã đến thăm tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trong thời gian từ 23 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2011. Đoàn giám sát đã làm việc với 2 huyện và thăm 2 xã ở mỗi tỉnh. (Phụ lục 2 có tên mỗi huyện và xã đến thăm). Cuộc họp tổng kết do Ông Đào Quang Thu, Giám đốc Ban Điều phối DATW và Chủ nhiệm Dự án chủ trì được tổ chức vào 31 tháng 10 năm 2011 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Mục tiêu của Đoàn là rà soát việc thực hiện chung của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần thứ hai diễn ra vào tháng 4 năm 2011, tập trung rà soát vào những lĩnh vực sau: (i) tiến độ và chất lượng thực hiện tiểu hợp phần 1.1, bao gồm việc tuân thủ chính sách an toàn xã hội và môi trường; (ii) việc thực hiện thí điểm các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) sự chuẩn bị thực hiện giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2; (iv) sự chuẩn bị và sẵn sàng của các xã trong việc thực hiện Hợp phần Ngân sách Phát triển Xã; (v) hệ thống Giám sát và Đánh giá, và MIS; và (vi) các hoạt động thuộc trách nhiệm của Ban Điều phối DATW trong việc điều phối và hỗ trợ các tỉnh dự án. Và Đoàn cũng rà soát tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch đã thống nhất từ Đoàn giám sát lần thứ hai vào tháng 4 năm 2011.


[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Trần Trung Kiên (Chuyên gia Đấu thầu Cao cấp), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia Đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính Cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia Môi trường), Ông Hisham Abdo-Kahin (Chuyên gia Cao cấp, Luật sư của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý).


Chi tiết:
3rd Supervision Mission Oct.2011-EN.PDF
3nr Supervision Mission Otc.2011-VN.pdf

Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 2 (WB)
.Cập nhật ngày: 07 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 2923

Đoàn giám sát lần thứ hai[1] cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 được thực hiện từ 17-23 tháng 4 năm 2011 với mục đích chủ yếu là rà soát việc thực hiện của toàn Dự án kể từ Đoàn giám sát lần thứ nhất vào tháng 12 năm 2010. Đoàn giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau đây: (i) rà soát tiến độ và chất lượng thực hiện tiểu hợp phần 1.1, bao gồm việc tuân thủ chính sách an toàn về môi trường và xã hội; (ii) rà soát việc chuẩn bị và thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh kế trong giai đoạn thí điểm; (iii) thảo luận về các nghiên cứu phân tích cần thiết hoặc thí điểm tài trợ sáng kiến thuộc tiểu hợp phần 1.2; (iv) rà soát việc chuẩn bị và sự sẵn sàng của các xã trong việc triển khai Hợp phần Ngân sách phát triển xã (NSPTX); (v) các hoạt động giám sát và đánh giá, tập trung vào các mẫu báo cáo mới đề xuất; và (vi) kiểm tra vấn đề nhân sự ở tỉnh Hòa Bình. Hơn nữa, Đoàn giám sát cũng rà soát tiến độ dự án theo các hành động đã được thống nhất của Đoàn giám sát lần thứ nhất vào tháng 12, 2010.


Chi tiết:
2nd SPN Mission April 2011 - AM - VN.pdf
2nd SPN Mission April 2011 - AM - EN.pdf


[1] Đoàn giám sát gồm ông Võ Thanh Sơn (chủ nhiệm Dự án), và đồng chủ nhiệm dự án bà Nguyễn Thị Thu Lan, ông Trần Trung Kiên (Chuyên gia đấu thầu cao cấp), ông Phạm văn Cung (Chuyên gia tài chính cao cấp), bà Alice Carloni (FAO/CP Tư vấn sinh kế), và bà Đỗ Thị Tâm (trợ lý).
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626