Liên kết
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 1 (WB)
.Cập nhật ngày: 07 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 2896
Sau khi Dự án GNCTMNPB chính thức có hiệu lực vào ngày 23/ 08/ 2010, và  Hội nghị khởi động dự án vào ngày 9 tháng 9, 2010, Đoàn giám sát lần thứ nhất của WB[1] đã được tổ chức từ 13-24 /12/ 2010 với các mục tiêu chính là rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án kể từ khi đoàn khởi động dự án được tiến hành vào  9/2010, và bắt đầu những bước chuẩn bị đầu tiên cho các hoạt động thí điểm về sinh kế

Chi tiết:
First supervision AM VN.pdf
First supervision AM EN.pdf[1] Đoàn công tác đồng chủ trì bởi ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm dự án) và Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm dự án), cùng với ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia QLTC), ông Daniel Mont (Kinh tế gia cao cấp), ông Ngô Huy Toàn (chuyên gia môi trường), Bà Alice Carloni (Tư vấn Sinh kế FAO), ông Trần Việt Hà (Tư vấn Tăng cường năng lực), và bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý)
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626