Liên kết
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 3 (WB)
Cập nhật ngày 11 Tháng Giêng 2012 - Số lần xem 2918
 
Đoàn giám sát[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 của Ngân hàng Thế giới đã đến thăm tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trong thời gian từ 23 tháng 10 đến 1 tháng 11 năm 2011. Đoàn giám sát đã làm việc với 2 huyện và thăm 2 xã ở mỗi tỉnh. (Phụ lục 2 có tên mỗi huyện và xã đến thăm). Cuộc họp tổng kết do Ông Đào Quang Thu, Giám đốc Ban Điều phối DATW và Chủ nhiệm Dự án chủ trì được tổ chức vào 31 tháng 10 năm 2011 tại thành phố Điện Biên Phủ.

Mục tiêu của Đoàn là rà soát việc thực hiện chung của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần thứ hai diễn ra vào tháng 4 năm 2011, tập trung rà soát vào những lĩnh vực sau: (i) tiến độ và chất lượng thực hiện tiểu hợp phần 1.1, bao gồm việc tuân thủ chính sách an toàn xã hội và môi trường; (ii) việc thực hiện thí điểm các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) sự chuẩn bị thực hiện giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2; (iv) sự chuẩn bị và sẵn sàng của các xã trong việc thực hiện Hợp phần Ngân sách Phát triển Xã; (v) hệ thống Giám sát và Đánh giá, và MIS; và (vi) các hoạt động thuộc trách nhiệm của Ban Điều phối DATW trong việc điều phối và hỗ trợ các tỉnh dự án. Và Đoàn cũng rà soát tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch đã thống nhất từ Đoàn giám sát lần thứ hai vào tháng 4 năm 2011.


[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Trần Trung Kiên (Chuyên gia Đấu thầu Cao cấp), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia Đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính Cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia Môi trường), Ông Hisham Abdo-Kahin (Chuyên gia Cao cấp, Luật sư của Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý).


Chi tiết:
3rd Supervision Mission Oct.2011-EN.PDF
3nr Supervision Mission Otc.2011-VN.pdf

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626