Liên kết
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 4 (WB)
Cập nhật ngày 30 Tháng Mười 2012 - Số lần xem 1875
 
Đoàn giám sát lần 4[1] Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) của Ngân hàng Thế giới đã làm việc tại tỉnh Điện Biên và Lai Châu trong thời gian 23/7-4/8/2012. Tại mỗi tỉnh, Đoàn đã đến thăm 2 huyện và 2 xã. Cuộc họp tổng kết được tổ chức vào 4/8/2012 tại thị xã Lai Châu với sự tham dự của các lãnh đạo và cán bộ dự án của tất cả các tỉnh dự án. Sau đó, Đoàn đến làm việc tại tỉnh Hòa Bình và Sơn La trong thời gian 26-29/8/2012 để rà soát nhanh tình hình thực hiện dự án của 2 tỉnh này.
Đoàn xem xét những kết quả ban đầu về đối tác sản xuất trồng cây thanh hao giữa doanh nghiệp và nông dân được hỗ trợ bởi dự án tại tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu đoàn giám sát là rà soát tình hình thực hiện của toàn dự án kể từ Đoàn giám sát lần 3 diễn ra vào tháng 10/2011. Đoàn đã xem xét: (i) tiến độ và chất lượng hỗ trợ cơ sở hạ tầng huyện, bao gồm sự tuân thủ chính sách an toàn môi trường và xã hội; (ii) tiến độ và sự phù hợp của các hoạt động hỗ trợ sinh kế; (iii) tình hình thực hiện chung của Hợp phần Ngân sách Phát triển xã (CDBC); và (iv) các phương diện khác nhau về quản lý, bao gồm giám sát và đánh giá, hệ thống thông tin quản lý (MIS) và sự điều phối DA của Ban Điều phối Dự án Trung ương (CPO). Đoàn đã xem xét tiến độ thực hiện dự án so với những hành động đã được thống nhất từ Đoàn giám sát lần 3 vào tháng 10/2011. Những nhận định của Đoàn giúp tạo nền tảng và sự chuẩn bị cho Đoàn đánh giá giữa kỳ, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

NMPRP2 - 4th SPM - ML VN.pdf
NMPRP2 - 4th SPM - AM VN.pdf

NMPRP-2-4th SPN-Aide Memoire_.pdf
NMPRP2-4th SPN-Management Letter.pdf

[1] Đoàn giám sát gồm Ông Võ Thành Sơn (Chủ nhiệm Dự án), Bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đồng chủ nhiệm Dự án), Ông Steven M.Jaffee (Chuyên gia cao cấp về Phát triển Nông thôn), Ông Lê Toàn Thắng (Chuyên gia đấu thầu), Ông Phạm Văn Cung (Chuyên gia Quản lý Tài chính cao cấp), Ông Phạm Văn Khang (Chuyên gia môi trường), Ông Nguyễn Hoài An (chuyên gia Giao thông), Ông Nguyễn Huy Dũng (Chuyên gia Thủy lợi và Quản lý rủi ro thiên tai), và Bà Đỗ Thị Tâm (Trợ lý)

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626