Liên kết
Biên bản ghi nhớ
Biên bản ghi nhớ - Đoàn giám sát lần 2 (WB)
Cập nhật ngày 07 Tháng Sáu 2011 - Số lần xem 2814
 

Đoàn giám sát lần thứ hai[1] cho Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 được thực hiện từ 17-23 tháng 4 năm 2011 với mục đích chủ yếu là rà soát việc thực hiện của toàn Dự án kể từ Đoàn giám sát lần thứ nhất vào tháng 12 năm 2010. Đoàn giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau đây: (i) rà soát tiến độ và chất lượng thực hiện tiểu hợp phần 1.1, bao gồm việc tuân thủ chính sách an toàn về môi trường và xã hội; (ii) rà soát việc chuẩn bị và thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh kế trong giai đoạn thí điểm; (iii) thảo luận về các nghiên cứu phân tích cần thiết hoặc thí điểm tài trợ sáng kiến thuộc tiểu hợp phần 1.2; (iv) rà soát việc chuẩn bị và sự sẵn sàng của các xã trong việc triển khai Hợp phần Ngân sách phát triển xã (NSPTX); (v) các hoạt động giám sát và đánh giá, tập trung vào các mẫu báo cáo mới đề xuất; và (vi) kiểm tra vấn đề nhân sự ở tỉnh Hòa Bình. Hơn nữa, Đoàn giám sát cũng rà soát tiến độ dự án theo các hành động đã được thống nhất của Đoàn giám sát lần thứ nhất vào tháng 12, 2010.


Chi tiết:
2nd SPN Mission April 2011 - AM - VN.pdf
2nd SPN Mission April 2011 - AM - EN.pdf


[1] Đoàn giám sát gồm ông Võ Thanh Sơn (chủ nhiệm Dự án), và đồng chủ nhiệm dự án bà Nguyễn Thị Thu Lan, ông Trần Trung Kiên (Chuyên gia đấu thầu cao cấp), ông Phạm văn Cung (Chuyên gia tài chính cao cấp), bà Alice Carloni (FAO/CP Tư vấn sinh kế), và bà Đỗ Thị Tâm (trợ lý).
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626