Liên kết
Các hướng dẫn của CPO
"Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm"
.Cập nhật ngày: 02 Tháng Mười Một 2012 : số lần xem 2038
Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm. Tài liệu dùng cho cán bộ tham gia lập kế hoạch và CF tham khảo
Mot so diem chu y khi lap ke hoach hang nam.pdf
Chi tiết..
Hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
.Cập nhật ngày: 24 Tháng Chín 2012 : số lần xem 1876
Điều phối DATW xin gửi công văn 298/NMPRP2-CPO kèm theo hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách an toàn của dự án.
cvan 298. Gui PPMU ve Hdan ve CSAT 24Sept2012.pdf
CPO - Huong dan tuan thu Moi truong Spet2012.doc
CPO - So tay ngan gon ATXH Sept2012.doc.
Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
.Cập nhật ngày: 19 Tháng Sáu 2012 : số lần xem 2394
Tài liệu sinh kế và kỹ năng thúc đẩy
Dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT
.Cập nhật ngày: 14 Tháng Năm 2012 : số lần xem 2410
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến góp ý gửi về Ban Điều phối DATW trước ngày 30/5/2012.
Tai lieu cap xa ve giam sat CSHT.pdf
Tài liệu hướng dẫn đánh giá hiện trạng sinh kế!
.Cập nhật ngày: 18 Tháng Tư 2012 : số lần xem 2423
Ban Điều phối DATW xin gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến Đánh giá hiện trạng sinh kế để các Ban QLDA tiện sử dụng.
Tai lieu Dgia Hien trang ho tro cac huyen.zip
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 192/NMPRP2-CPO ban hành hướng dẫn sửa đổi thực hiện các tiểu hợp phần sinh kế bền vững của dự án.
cvan 192. Gui PPMU ban hanh sua doi hdan 62 ve sinh ke Feb2012.pdf
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kế hoạch Ngân sách Phát triển xã
.Cập nhật ngày: 06 Tháng Giêng 2012 : số lần xem 2207
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 181/NMPRP2-CPO hướng dẫn một số nội dung liên quan đến kế hoạch Ngân sách Phát triển xã của các tỉnh.
CV.181.NMPRP2-CPO huong dan NSPT xa.PDF
Phiếu đánh giá TNA bổ sung của CPO
.Cập nhật ngày: 30 Tháng Mười Hai 2011 : số lần xem 1996
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xem xét báo cáo TNA của một số tỉnh, Ban Điều phối DATW nhận thấy phần lớn các báo cáo đều không thể hiện các thông tin về yêu cầu hoạt động đề xuất CPO tổ chức. Việc này đang gây một số khó khăn cho CPO trong quá trình dự thảo kế hoạch tăng cường năng lực 18 tháng của CPO.
 
Để bổ sung thêm các thông tin cần thiết, Ban Điều phối DATW xin gửi Ban QLDA các tỉnh phiếu hỏi TNA bổ sung. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh gửi cho tất cả các cán bộ dự án cấp tỉnh/huyện và đề nghị các cán bộ điền câu trả lời và gửi trực tiếp về CPO chậm nhất trong ngày 4/1/2012 theo địa chỉ email: bendao.gi50@yahoo.comtienlk_mpi@yahoo.com
Phieu hoi TNA bo sung cua CPO.doc
Dự thảo hướng dẫn 62 chỉnh sửa
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Mười Hai 2011 : số lần xem 2059
Dự thảo hướng dẫn 62 chỉnh sửa (23/12/2011)
Du thao huong dan 62.doc
Dự thảo lần 1 hướng dẫn đào tạo nghề - tiểu hợp phần 3.4
.Cập nhật ngày: 19 Tháng Mười Hai 2011 : số lần xem 2303
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh bản dự thảo làn 1 hướng dẫn đào tạo nghề - tiểu hợp phần 3.4 của dự án để các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến góp ý để hoàn thiện.
Ý kiến của các tỉnh có thểm gửi bằng văn bản về CPO hoặc trình bày tại hội thảo ngày 23/12/2011 tại Sa Pa.
Du thao huong dan dao tao nghe.zip
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626