Liên kết
Các hướng dẫn của CPO
Mẫu biểu kế hoạch đấu thầu hàng năm
.Cập nhật ngày: 29 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 2254
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xin ý kiến và thống nhất với WB, Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh Biểu mẫu chuẩn đề xây dựng kế hoạch đấu thầu hàng năm trình CPO và WB xem xét.
Đề nghị các tỉnh sử dụng biểu mẫu này để trình Kế hoạch đấu thầu năm 2012.
Mau bieu KHDT hang nam.xls
Tài liệu Dự thảo xin ý kiến "62 điều chỉnh" và "những vấn đề liên quan đến NSPTX"
.Cập nhật ngày: 10 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 1829
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh:  
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh 2 bản dự thảo tài liệu:
2. Tổng hợp những vấn đề liên quan đến NSPTX từ hội thảo tại tỉnh Yên Bái ngày 14-15/10.
Ban Điều phối DATW thành thật xin lỗi về việc gửi các tài liệu trên muộn 2 ngày so với kế hoạch đã thống nhất với các tỉnh.
Đề nghị Ban QLDA các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến đóng góp để Ban TW hoàn thiện và thể hiện thành các văn bản chỉ đạo cụ thể để các tỉnh có căn cứ thực hiện.
Chi tiết..
Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo
.Cập nhật ngày: 21 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 2401
Để phục vụ cuộc họp ngày 24/6/2011 (theo công văn số 107/NMPRP2-CPO ngày 16/6/2011), Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh dự thảo Hướng dẫn để thảo luận tại cuộc họp. Đề nghị các tỉnh nghiên cứu trước tài liệu để đóng góp ý kiến.
Hdan danh gia nhu cau dao tao 21Jun2011 v1.pdf
Biểu mẫu báo cáo tiến độ của Dự án
.Cập nhật ngày: 15 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 3246
Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/6/2011 với Ban QLDA các tỉnh, Ban Điều phối DATW đã hoàn thiện Báo cáo tiến độ quý của dự án (phần biểu mẫu và phần đề cương). Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh để thống nhất sử dụng trong toàn dự án.
Huong dan su dung bieu mau.pdf          Cap xa.zip         Cap huyen.zip        Cap tinh.zip        Bao cao BC tai chinh.zip
Dự thảo biểu mẫu báo cáo!! (Tài liệu thảo luận ngày 11/6/2011)
.Cập nhật ngày: 09 Tháng Sáu 2011 : số lần xem 2299
Đề nghị các thành viên tham gia cuộc họp thống nhất về biểu mẫu báo cáo nghiên cứu trước các mẫu biểu đính kèm nhé!
BieuMau1.zip        Cap tinh.zip        Cap huyen.zip
Trang trước | Trang tiếp theo

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626