Liên kết
Các hướng dẫn của CPO
Phiếu đánh giá TNA bổ sung của CPO
Cập nhật ngày 30 Tháng Mười Hai 2011 - Số lần xem 1886
 
Kính gửi Ban quản lý dự án các tỉnh,
Sau khi xem xét báo cáo TNA của một số tỉnh, Ban Điều phối DATW nhận thấy phần lớn các báo cáo đều không thể hiện các thông tin về yêu cầu hoạt động đề xuất CPO tổ chức. Việc này đang gây một số khó khăn cho CPO trong quá trình dự thảo kế hoạch tăng cường năng lực 18 tháng của CPO.
 
Để bổ sung thêm các thông tin cần thiết, Ban Điều phối DATW xin gửi Ban QLDA các tỉnh phiếu hỏi TNA bổ sung. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh gửi cho tất cả các cán bộ dự án cấp tỉnh/huyện và đề nghị các cán bộ điền câu trả lời và gửi trực tiếp về CPO chậm nhất trong ngày 4/1/2012 theo địa chỉ email: bendao.gi50@yahoo.comtienlk_mpi@yahoo.com
Phieu hoi TNA bo sung cua CPO.doc
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626