Liên kết
Các hướng dẫn của CPO
Dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT
Cập nhật ngày 14 Tháng Năm 2012 - Số lần xem 2258
 
Ban Điều phối DATW xin gửi các tỉnh dự thảo tài liệu hướng dẫn cấp xã về kỹ năng giám sát CSHT. Đề nghị Ban QLDA các tỉnh nghiên cứu và có ý kiến góp ý gửi về Ban Điều phối DATW trước ngày 30/5/2012.
Tai lieu cap xa ve giam sat CSHT.pdf
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626