Liên kết
Các hướng dẫn của CPO
"Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm"
Cập nhật ngày 02 Tháng Mười Một 2012 - Số lần xem 1840
 

Một số điểm chú ý khi đề xuất, rà soát tổng hợp lập kế hoạch năm
Tài liệu dùng cho cán bộ tham gia lập kế hoạch và CF tham khảo

Mot so diem chu y khi lap ke hoach hang nam.pdf

Mục

Vấn đề

Hướng giải quyết

Phần chung

1.  Tỷ lệ cơ cấu các hợp phần chưa đảm bảo theo quy định của dự án

-   Tỷ lệ cơ cấu các hợp phần phải đảm bảo như công văn 278 (ngày 14/8/2012) của CPO về điều chỉnh tỷ lệ cơ cấu các hợp phần dự án (1:2:3:4) là (45%:40%:7.5%:7.5%). Trong đó hợp phần 1(1.1:1.2) là (90%:10%), hợp phần 2 (2.1:2.2:2.3:2.4) là (40%:30%:20%:10%). Tiểu hợp phần 2.4 là các TDA về vận hành và bảo trì.

-   Cần rà soát định kỳ vốn còn lại là bao nhiêu? để cập nhật đầy đủ, trung thực bức tranh “tài chính” của tỉnh, huyện, xã làm cơ sở cho việc chỉ đạo lập kế họach, và thực hiện dự án.

 

2.  Sử dụng các đề xuất của năm trước cho năm kế hoạch mà không tham vấn lại

-   Họp tham vấn lại với người dân về việc sử dụng các đề xuất của năm trước, xem các đề xuất đó có còn thực sự là nhu cầu đề xuất của người dân không, và nếu có thì vẫn phải lựa chọn dựa trên sắp xếp thứ tự ưu tiên.

 

3.  Tăng mức trần cho một TDA từ 100 triệu lên 200 triệu VNĐ

-   Tùy thuộc vào quy mô và điều kiện kỹ thuật của từng TDA, không phải tất cả các TDA đều sử dụng vốn là 200 triệu VNĐ.

-   Không khuyến khích các TDA sinh kế phải có suất đầu tư đạt mức trần này, do trình độ quản lý của nhóm CIG còn hạn chế và các TDA sinh kế còn ở bước mới thực hiện, tránh rủi ro.

 Hợp phần 1

Phát triển kinh tế huyện

 

 

1.  Mẫu biểu chưa theo quy định

-   Thực hiện theo các mẫu biểu kế hoạch đấu thầu trong công văn 311 (ngày 24/10/2012) của CPO.

 

2.  Có sự chưa thống nhất về quy mô các lọai  công trình

-   Cần thống nhất với các quy định, tiêu chuẩn hiện hành, vì vậy nên hiệu chỉnh cho phù hợp, cụ thể như sau: Công trình giao thông-Km; riêng cầu cống-m; Công trình thủy lợi-ha tưới; Công trình cấp nước sinh hoạt: m3/ ngày đêm; Công trình chợ-m2

1.1

Đầu tư phát triển kinh tế huyện

 

 

Các công trình đường giao thông nông thôn

-   Chiếm 50% tổng vốn WB cho tiểu hợp phần 1.1 (quy định trước đây là 35%)

 

1.  Số đề xuất sửa chữa nâng cấp đường nội bản quá nhiều

-   Cần tăng đề xuất các TDA đường ra khu sản xuất, hoặc kết hợp đường dân sinh với đường ra khu sản xuất để phục vụ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp.

 

2.  Đễ xuất quá nhiều loại đường, và không tuân theo một quy chuẩn nào.

-   Các công trình giao thông nên được thống nhất về tiêu chuẩn áp dụng chứ không nên mỗi tiểu dự án một kiểu và trong nội dung của chúng nên nêu rõ: nhựa hay bê tông, hạn chế tối đa sử dụng kết cấu mặt đường cấp phối.

-   Trong điều kiện kinh phí có hạn thì nên giải quyết tốt nền đường, cầu-cống-ngầm, rãnh thoát nước, các công trình bảo vệ nền đường và hướng dẫn giao thông... còn mặt đường sẽ thực hiện khi có điều kiện hoặc làm từng phần.

-   Nên thống nhất áp dụng đường theo tiêu chí nông thôn mới (mặt 3,5m, nền 6m) hoặc đường GTNT loại A (mặt 3 m, nền 5,5m). Nếu kinh phí đủ thì làm cả mặt đường, kinh phí  không đủ  thì làm trước 1/2 mặt đường.

 

Các công trình thủy lợi

 

 

1.  Tên của TDA chưa thể hiện được kết cấu cần xây dựng

-   Tên của TDA cần nêu được cơ bản loại hình kết cấu  (bê tông, gạch, đá, ống PVC...), và chiều dài.

 

2.  Cao độ của công trình đầu mối  có thể không phù hợp cho hệ thống nước tự chảy

-   Cần xác định cao độ công trình đầu mối phù hợp cho khu vực  tưới bằng tự chảy vì nếu: (i) Nguồn nước (sông, suối) ở  thấp trong khi cao độ bãi tưới ở cao không thể đưa nước về tưới được, hoặc  (ii) Phải làm kênh quá dài dẫn đến tổng kinh phí đầu tư quá lớn, hiệu quả  đầu tư sẽ thấp.

 

Các công trình nước sạch

 

 

1.  Một số TDA suất đầu tư bình quân cho một hộ là quá cao.

-   Suất đầu tư cho công trình nước sinh họat làm mới tối đa chỉ nên khoảng 15-20 triệu đồng/hộ; sửa chữa khoảng 7-10 triệu đồng/hộ.

-   Hạn chế các TDA có tuyến ống dẫn quá dài không đảm bảo an toàn (không bảo vệ được) dẫn đến chi phí đầu tư cao và tốn nhiều chi phí bảo trì.

 

2.  Các đề xuất liên quan đến nâng cấp, sửa chữa công trình nước  sạch còn chiếm đa số ở một số xã.

-   Nếu thực sự là nhu cầu cấp bách theo đề xuất của người dân thì cần xác định công trình đó được xây dựng ở thời gian nào, nguồn vốn từ chương trình dự án nào? Và phải có cam kết của địa phương về trách nhiệm quản lý quá trình sử dụng tiếp theo của công trình đó.

 

Vấn đề chính sách an toàn

 

 

1.  Thiếu bản tổng hợp đề xuất kế hoach bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập

-   Cần ước tính sơ bộ và đề xuất một bản kế hoạch bồi thường, TĐC và phục hồi thu nhập cho các hộ bị thu hồi đất để xây dựng công trình.

-   Nếu các hộ tự nguyện hiến đất cần phải có bản cam kết tự nguyện hiến đất của hộ.

1.2

Đa dạng hóa liên kết thị trường và hỗ trợ sáng kiến kinh doanh

 

1.  Chưa đánh giá ước tính sơ bộ hiệu quả kinh tế của loại hình đề xuất liên kết

-   Cần đánh giá hiệu quả kinh tế của lọai hình đề xuất liên kết. Làm rõ các chi phí cơ hội bị ảnh hưởng (ví dụ như nếu không thực hiện liên kết sản xuất cây trồng, hoặc vật nuôi X nào đó, người dân sẽ sản xuất cây trồng, vật nuôi khác và hiệu quả kinh tế sẽ như thế nào).

 

2.  Đề xuất 1 doanh nghiệp tham gia nhiều liên kết

-   Một doanh nghiệp chỉ nên tham gia 1 liên kết trong năm đầu tiên, nếu thành công có thể tham gia 2-3 liên kết trong năm tiếp theo để tránh rủi ro.

 

3.  Kế hoạch sản xuất không phù hợp về mùa vụ

-   Cần xác định rõ mùa vụ sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi tham gia liên kết vì nếu thực hiện không phù hợp về mùa vụ sẽ dẫn đến giảm năng suất và chất lượng, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. 

 

4.  Đề xuất thiếu sự đóng góp của người dân và vốn đối ứng của doanh nghiệp

-   Trong đề xuất phần vốn WB chiếm 70%, còn lại 30% phải là nguồn vốn của doanh nghiệp và đóng góp của người dân.

Hợp phần 2

Ngân sách phát triển xã

 

 

Mẫu biểu chưa đúng theo quy định

-   Thực hiện mẫu biểu theo quy định của CPO. Biểu đề xuất kế hoạch đấu thầu… năm… (bao gồm 17 cột).

2.1

Cải thiện cơ sở hạ tầng thôn bản

 

Về cơ bản các vấn đề giống 1.1 tuy nhiên các TDA có quy mô nhỏ hơn

 

2.2 & 2.3

Hỗ trợ sinh kế, dịch vụ sản xuất và các họat động phát triển KTXH cho chị em phụ nữ

 

1.  Số hộ tham gia một nhóm CIG quá đông, có khi lên tới 20 hộ

-   Nên tổ chức số lượng hộ tham gia trong một nhóm CIG ở mức dưới 15 hộ để phù hợp với trình độ quản lý và tăng cơ hội cho các thành viên trong nhóm trao đổi hỗ trợ lẫn nhau.

 

2.  Một số đề xuất sinh kế không có sự đóng góp của người dân

-   Mặc dù việc đóng góp là không bắt buộc nhưng không có sự đóng góp của người dân sẽ khó đảm bảo tính bền vững của các hoạt động sinh kế đó.

 

3.  Việc đặt tên của các TDA sinh kế quá vắn tắt, chưa nêu được họat động (VD: nuôi lợn sinh sản; nuôi dê; trồng đậu tương…)

-   Tên của TDA cần thể hiện rõ nội dung họat động của TDA, ví dụ như cần nêu rõ nuôi lợn sinh sản hay lợn thịt, giống gì, giống lai hay giống địa phương, tương tự với các cây trồng vật nuôi khác…

 

4.  Quy mô TDA là quá lớn (ví dụ 100-200 con gà/hộ; 5000 m2 ao nuôi cá/hộ; hoặc trồng 3000 m2 đậu tương/hộ)

-   Cần xác định quy mô phù hợp với đặc điểm trình độ hạn chế về quản lý, kỹ thuật canh tác,... của hộ nghèo. Nếu quy mô quá lớn sẽ dẫn tới rủi ro cao.

 

5.  Đơn vị của cùng một loại hình TDA không thống nhất (ví dụ: TDA nuôi cá ao có lúc là kg, có lúc là m2)

-   Cần thống nhất chung đơn vị của từng loại TDA (ví dụ nuôi cá ao là m2)

 

Các TDA sinh kế về chăn nuôi và thủy sản

 

1.  Các đề xuât nuôi lợn lai, gà công nghiệp

-   Nên đề xuất chăn nuôi các giống vật nuôi địa phương, hạn chế các giống lai do điều kiện chăm sóc đòi hỏi quy trình kỹ thuật cao và các vật nuôi dễ bị dịch bệnh do vậy hộ nghèo khó đáp ứng được các yêu cầu này.

 

2.  Các đề xuất về chăn nuôi chiếm đa số

-   Cần chú ý tới vấn đề kỹ thuật chăn nuôi an toàn để phòng trừ dịch bệnh, gây tổn thất lớn.

 

3.  Nhiều đề xuất chăn nuôi bò cái sinh sản, lợn nái sinh sản nhưng không kèm theo con đực giống

-   Cần đề xuất bò nuôi bò đực giống, lợn đực giống để đảm bảo chất lượng vật nuôi, và chủ động về vấn đề phối giống.

 

4.  Các TDA nuôi cá

-   Cần nêu rõ TDA nuôi cá ao, cá ruộng, hay cá lồng bè

 

Các TDA sinh kế trồng trọt

 

1.  Các đề xuất trồng ngô lai, sắn cao sản

-   Cần xác định các lọai hình canh tác này trên đất nào?

-   Nếu canh tác trên đất dốc cần có biện pháp chống xói mòn đất để bảo vệ môi trường.

-   Nên kết hợp trồng xen canh với cây trồng khác ví dụ như cây họ đậu để vừa tăng độ dinh dưỡng cho đất, vừa giảm xói mòn

 

2.  Các TDA đề xuất trồng lúa lai

Cần cân nhắc tính bền vững của lọai hình TDA này do:

-   Chi phí đầu vào của sản xuất lúa lai cao (giống, phân bón, thuốc BVTV ...)

-   Người dân địa phương không thể chủ động được nguồn cung hạt giống lai khi không còn hỗ trợ từ dự án

-   Phần lớn đối tượng hưởng lợi của dự án là các hộ nghèo nên khó có khả năng  đầu tư cho sản xuất nếu không  có hỗ trợ ở các năm sau.

 

3.  Đề xuất các TDA trồng lạc

-   Nêu rõ trồng lạc giống địa phương hay giống lai

-   Giống lạc địa phương có thể bị thoái hóa, dễ bị bệnh nên năng suất đạt thấp, lợi nhuận thu được vì vậy không cao.

-   Giống lạc lai tuy có khả năng cho năng suất cao nhưng lại yêu cầu đầu tư cao, người dân lại khó chủ động nguồn giống do không tự sản xuất được

-   Cần chỉ rõ hình thức canh tác nào sẽ được  áp dụng trong tên gọi của TDA . Nếu trồng lạc thuần trong trường hợp xẩy ra hạn hán, việc thất thu sản phẩm có thể xẩy ra. Theo đó, thu nhập từ hoạt động này có thể khó đạt được vì vậy nên trồng xen lạc với các loại cây trồng cạn khác.

 

4.  Các TDA trồng đậu tương

-   Sản xuất đậu tương đòi hỏi nhiều công lao động do vậy diện tích canh tác phải phù hợp không nên quá lớn vì các hộ nghèo sẽ gặp khó khăn có thể  do thiếu lao động hoặc trình độ quản lý thấp. Một rủi ro thường gặp và trực tiếp làm giảm năng suất đậu tương (có khi thất thu) là bệnh thối rễ ở đậu tương (bệnh virut - rất khó khắc phục), sâu đục quả v.v...?

-   Nên chỉ rõ trồng trên đất nào? trồng ở vụ nào? Có luân canh hoặc xen canh với cây gì không?

-   Để giảm thiểu rủi trong thu nhập, đồng thời  góp phần tăng tổng thu nhập trên đơn vị diện tích đất  cho các hộ hưởng lợi, nên duy trì hình thức luân canh hoặc xen canh đậu tương với các cây trồng khác.

 

5.  Đề xuất các TDA trồng mía

-   Cần tính đến  giá cả tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Vì nếu như sản xuất không có lãi thì hộ nghèo sẽ không thể có kinh phí để đầu tư cho vụ sau  khi không còn hỗ trợ của dự án. Hơn nữa, các hộ chỉ có thể có thu nhập 1 năm sau trồng. Vì vậy nên trồng xen cây ngắn ngày với mía trong năm đầu để có thêm thu nhập cho các hộ.

 

6.  Để xuất các TDA trồng dong riềng

-   Nên chỉ rõ loại cây này sẽ được trồng trên đất nào? Các thôn/xã phải chú ý đến giá cả đầu ra và mức độ tiêu thụ  của sản phẩm, vì nếu dong riềng được trồng trên đất bãi thì có thể nảy sinh vấn đề  trong khâu tiêu thụ. Nguyên nhân, do khi chế biến củ dong riềng người chế biến thường mất nhiều thời gian và chi phí cho khâu làm sạch. Phần chi phí này sẽ được khấu trừ vào giá thu mua sản phẩm nên thương lái hoặc là không muốn thu mua hoặc thu mua với giá thấp.

-   Sẽ là tốt và bền vững hơn nếu việc trồng dong riềng được kết hợp với việc chế biến sản phẩm tại chỗ.

 

7.  Đề xuất các TDA trồng cây lâu năm

-   Không đề xuất các TDA trồng cây lâu năm do một chu kỳ sinh trưởng kéo dài do vậy chưa đem lại hiệu quả khi kết thúc DA và không thể đánh giá được hiệu quả của TDA đó.

 

Các TDA sinh kế khác

 

1.  TDA “hỗ trợ dinh dưỡng cho chị em phụ nữ”

-   Nếu đây là TDA hỗ trợ làm vườn rau gia đình của chị em phụ nữ thì cần xác định diện tích vườn của mỗi hộ là bao nhiêu m2

-   Quy mô đầu tư là giống và phân bón là không phù hợp với tên TDA do vậy cần xem xét lại tên của TDA

 

2.  Các TDA thêu thổ cẩm, may trang phục truyền thống.

-   Các hộ trong nhóm đã thành thạo chưa? Nếu chưa thành thạo mà cần được đào tạo thêm thì nên xem xét  để chuyển sang tiểu hợp phần 3.4.

2.4

Vận hành và bảo trì

Thực hiện theo hướng dẫn kèm theo Công văn 287 (ngày 31/8/2102) của CPO

 

1.  Cách ghi tên TDA dễ gây nhầm lẫn với việc đề xuất các TDA sửa chữa các công trình như 2.1.

-   Chỉ cần ghi ngắn gọn: VHBT tiểu dự án … (giai đoạn II/I/khác…)

 

 

2.  Lựa chọn bảo trì cho các TDA

-   Tất cả các TDA khi đưa vào sử dụng đều phải có chi phí cho việc vận hành. Còn việc bảo trì tùy thuộc vào tham vấn người dân và đánh giá của tổ vận hành bảo trì xã.

-   Ưu tiên bảo trì cho các TDA mà DA giảm nghèo GĐ 2 đã xây dựng, sau đó là các TDA của chương trình, dự án khác nếu thực sự cấp bách và phải giải trình rõ.

-   Cần chú thích rõ TDA bảo trì thuộc chương trình, dự án nào, tháng, năm hoàn thành và tổng kinh phí quyết toán.

 

3.  Còn lúng túng trong đề xuất vốn cho vận hành bảo trì

-   Tổng vốn tính cho VH và BT chiếm 10% vốn của hợp phần 2 (tương đương 4% vốn của năm kế hoạch). Giá trị VH và bảo trì tính bằng 6.5% tổng vốn đầu tư công trình. Giá trị này được phân bổ  cho các năm cho đến khi kết thúc dự án.

Hợp phần 3

Tăng cường năng lực

 

 

1.  Số học viên của một lớp học quá đông

-   Nên bố trí lớp học tối đa 35 học viên để đảm bảo chất lượng

 

2.  Đề nghị thay thế họat động trong KH 24 tháng, khi KH hoạch đã có thư không phản đối của WB

-   Không được thay thế họat động, chỉ có thể đề nghị bổ sung họat động khi thấy cần thiết

 

3.  Nhu cầu tăng cường năng lực cho CIG

-   Việc đào tạo cho CIG là cần thiết và đưa vào chi phí ở 3.4

 

4.  Tổ chức đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm

-   Các họat động của đợt tham quan trao đổi kinh nghiệm phải tập trung vào nội dung dự án, không nên bố trí thời gian tìm hiểu các họat động chính quyền.

-   Cần xem xét lịch trình đi lại, bố trí thời gian một cách hợp lý cho việc di chuyển tới các địa điểm.

-   Nên chọn địa điểm đi tham quan cho các đoàn ở các địa điểm khác nhau để tăng tính đa dạng cho việc học tập, trao đổi kinh nghiệm. 

-   Không nên tổ chức đoàn đi tham quan quá đông.

 

Các họat động truyền thông

 

 

1.  Hình thức truyền thông chưa đa dạng, mới chỉ tập trung vào phát thanh và truyền hình

-   Có nhiều hình thức truyền thông, trong đó phát thanh, truyền hình chỉ là một trong những lọai hình trong truyền thông đại chúng, truyền thông đại chúng còn có thể bao gồm panô, áp phíc, bảng tin xã, báo. Ngoài ra còn có hình thức truyền thông thông qua nhóm (họp dân, hội thi, kịch, diễn đàn, hội thảo…) hoặc truyền thông cá nhân (tư vấn, vận động tại nhà, tiếp dân).

 

2.  Truyền thông chưa mang tính trọng tâm theo giai đoạn

-   Cần đánh giá hiện trạng và hiểu rõ tình hình của dự án trên địa bàn để cung cấp thông tin cho các đối tượng truyền thông một cách phù hợp và hiệu quả nhất

 

3.  Các đề xuất truyền thông chỉ nêu họat động, thiếu các thông tin chi tiết về nội dung, chi phí…

-   Cần nêu đầy đủ, chi tiết các nội dung liên quan như truyền thông cho đối tượng nào, ở đâu, nội dung gì, làm như thế nào, ai làm và chi phí bao nhiêu?...

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626