Liên kết
Kế hoách tăng cường năng lực
Kế hoạch tăng cường năng lực 24 tháng của CPO phê duyệt tại Quyết định 792/QĐ-BKHĐT ngày 29/6/2012
Cập nhật ngày 06 Tháng Bảy 2012 - Số lần xem 2231
 
Kế hoạch tăng cường năng lực 24 tháng của CPO phê duyệt tại Quyết định 792/QĐ-BKHĐT ngày 29/6/2012
CPO - KH TCNL 24 thang approved.pdf
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626