Liên kết
Kế hoách tăng cường năng lực
Kế hoạch tăng cường năng lực 24 tháng của CPO phê duyệt tại Quyết định 792/QĐ-BKHĐT ngày 29/6/2012
CPO - KH TCNL 24 thang approved.pdf
Kế hoạch tăng cường năng lực 18 tháng điều chỉnh (19/10/2011) của CPO
.Cập nhật ngày: 08 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 2825
Kế hoạch tăng cường năng lực 18 tháng điều chỉnh (19/10/2011)
CPO - KH Tang cuong nang luc dieu chinh 19Oct2011.pdf

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626