Liên kết
Quỹ hỗ trợ sáng kiến
Hướng dẫn triển khai Giải thưởng sáng tạo thuộc tiểu hợp phần 1.2
.Cập nhật ngày: 12 Tháng Ba 2012 : số lần xem 2603

Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (NMPRP-2) do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch đầu tư tài trợ, triển khai tại 230 xã, 27 huyện thuộc 6 tỉnh miền núi: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biện, Lai Châu. Dự án kéo dài 5 năm từ 2010 đến 2015. Mục tiêu chung của dự án là “nâng cao mức sống người hưởng lợi vùng dự án thông qua: cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương; tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh.

Giải thưởng sáng tạo là một trong những hoạt động của dự án nhằm tìm kiếm các sáng kiến (ý tưởng, cách thức hoặc cơ hội mới) từ các đối tác liên quan: Các dự án lĩnh vực giảm nghèo, NGOs, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và các nhóm nông dân để huy động nguồn lực triển khai và đạt kết quả trong việc thúc đẩy tăng sản lượng, chế biến, marketing, kỹ năng, cách tiếp cận các nguồn lực tài chính và dịch vụ, liên kết thị trường … góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo cho người dân ở các địa bàn của dự án.

Innovation grant.doc          mau don tham gia.doc
Chi tiết..
Một số trang web Tham khảo thông tin
.Cập nhật ngày: 03 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 3011
Có rất nhiều thông tin về các tỉnh thuộc Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi Phía Bắc giai đoạn 2 trong các nghiên cứu, tài liệu, hoặc các dự án hướng tới xóa đói giảm nghèo. Những trang Web này chứa một lượng lớn thông tin liên quan trực tiếp đến tất cả các hợp phần. (chi tiết file đính kèm)
Cac trang tham khao thong tin.docx
Chi tiết..
Bài trình bày "Đối tác sản xuất" tại Điện Biên
.Cập nhật ngày: 01 Tháng Mười Một 2011 : số lần xem 2612
Bày trình bày tại Hội thảo của Chuyên gia Sinh kế về đối tác sản xuất tại Điện Biên
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_EN present in Dien Bien.ppt
GUIDELINES_PARTNERSHIPS_Final_ present in Dien Bien VN.ppt
Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh
.Cập nhật ngày: 14 Tháng Mười 2011 : số lần xem 2848
Dự thảo hướng dẫn đối tác sản xuất, giải thưởng sáng kiến kinh doanh.

Draft HUONG DAN DOI TAC SAN XUAT 4th VN.pdf
Huong dan GIAI THUONG SANG KIEN KINH DOANH - 5th draft VN.pdf
Productive Partnerships Manual_draft_4.pdf
IG Manual 5th draft.pdf

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626