Liên kết
Sổ tay hướng dẫn
Sổ tay dự án giai đoạn AF
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Ba 2016 : số lần xem 1543
NMPRP2 - AF - PIM - FINAL Chuong V QLTC printed 2015(1).pdf
NMPRP2 - AF - PIM - FINAL Chuong VII - NSPTX Printed 2015(1).pdf
NMPRP2 - AF - PIM - FINAL Chuong VI - Sinh ke Printed 2015.pdf
NMPRP2 - AF - PIM - FINAL Chuong IV Dau thau printed 2015.pdf
NMPRP2 - AF - PIM - FINAL printed version 2015.pdf
NMPRP2 - AF - PIM - Phu luc Chuong VII NSPTX Printed 2015.pdf
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (Phần quản lý Tài chính)
.Cập nhật ngày: 26 Tháng Bảy 2011 : số lần xem 5977
Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án (Phần quản lý Tài chính)
NMPRP2 - PIM- FMM August2010 VN final.doc
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (final)
.Cập nhật ngày: 17 Tháng Hai 2011 : số lần xem 4962
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II (Toàn phần)
NMPRP2 - PIM- FINAL August 2010 VN.DOC
Chi tiết..
Sổ tay hướng dẫn Dự án (phần đấu thầu)
.Cập nhật ngày: 16 Tháng Hai 2011 : số lần xem 4283
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II (Phần đấu thầu)
NMPRP2 - PIM - Procurement August2010 VN final approved.DOC
Phu luc Procure word.zip
Chi tiết..
Sổ tay hướng dẫn thực hiện (Ngân sách phát triển xã)
.Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2011 : số lần xem 4986
Sổ tay hướng dẫn thực hiện (Ngân sách phát triển xã)
NMPRP2 - PIM - CDBC August2010 VN final.doc
NMPRP2 - PIM - CDBC Phu luc VN FINAL.doc
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626