Liên kết
Văn bản liên quan khác
Công văn số 74/CPO ngày 17/3/211
Cập nhật ngày 23 Tháng Năm 2011 - Số lần xem 3402
 
Ban Điều phối DATW xin gửi công văn số 74/CPO kèm theo Đề cương và Biểu mẫu báo cáo tiến độ dự án. Đề nghị các tỉnh triển khai thực hiện và chuẩn bị báo cáo đầu tiên để làm việc với đoàn giám sát lần 2 của WB.
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626