Liên kết
Khung chính sách đền bù
Khung chính sách đền bù của Dự án
Cập nhật ngày 07 Tháng Sáu 2011 - Số lần xem 2931
 
Ngày 29/1/2010 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 178/QĐ-BKH phê duyệt Khung chính sách đền bù và khôi phục cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng của dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2
QD178 Khung CSDB.pdf
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626