Liên kết
Quyết định phê duyệt
Quyết định phê duyệt danh mục khoản vay bổ sung dự án
.Cập nhật ngày: 24 Tháng Mười Một 2015 : số lần xem 1284
QĐ 2188. QĐ-TTg phe duyet danh muc.pdf
Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
.Cập nhật ngày: 24 Tháng Mười Một 2015 : số lần xem 1210
QD 1862 - phe duyet FS cho AF.pdf
Quyết định phê duyệt PIM
.Cập nhật ngày: 24 Tháng Mười Một 2015 : số lần xem 1244
QĐ 69.BKHĐT - Phe duyet PIM cho khoan vay bo sung.pdf
Ngày 19 tháng 8 năm 2010, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh ký Quyết định số 1375/QĐ-BKH Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện (PIM) Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2 (2010-2015)
QD 1375 MPI duyet PIM.pdf
Chi tiết..
Quyết định Thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO)
.Cập nhật ngày: 15 Tháng Hai 2011 : số lần xem 3559
Ngày 29/1/2010 Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư đã ký Quyết định thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO) Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2
QD.176.BKH thanh lap CPO.PDF
Chi tiết..
Ngày 22.1.2010. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn II (2010-2015)
QD.116.BKH phe duyet FS.PDF
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Tin mới nhất
● Quyết định phê duyệt danh mục khoản vay bổ sung dự án
QĐ 2188. QĐ-TTg phe duyet danh muc.pdf
● Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
QD 1862 - phe duyet FS cho AF.pdf
● Quyết định phê duyệt PIM
QĐ 69.BKHĐT - Phe duyet PIM cho khoan vay bo sung.pdf
● Quyết định số 1375/QĐ-BKH ngày 19/8/2010 v/v phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM)
Ngày 19 tháng 8 năm 2010, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh ký Quyết định số 1375/QĐ-BKH Phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện (PIM) Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2 (2010-2015)
QD 1375 MPI duyet PIM.pdf
● Quyết định Thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO)
Ngày 29/1/2010 Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư đã ký Quyết định thành lập Ban điều phối Trung ương (CPO) Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2
QD.176.BKH thanh lap CPO.PDF
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626