Liên kết
Tài liệu thẩm định
Tài liệu thẩm định của dự án
.Cập nhật ngày: 23 Tháng Năm 2011 : số lần xem 3166
Ngày 24 tháng 02 năm 2010, Ngân hàng Thế giới đã công bố bản báo cáo số 52637-VN Thẩm định dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2 (2010 -2015.)
Tai lieu tham dinh DAGN (ban dich).pdf
Tai lieu tham dinh DAGN (EN PAD).pdf
Chi tiết..

Bài viết hiện tại | Các nhóm tin | Tìm kiếm | Đồng bộ RSS

Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626