Liên kết
Kế hoạch đấu thầu
Quyết định 1754/QĐ-BKHĐT v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung NMPRP2
Cập nhật ngày 21 Tháng Mười Một 2011 - Số lần xem 2888
 
Ngày 16/11/2011 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 2011 điều chỉnh bổ sung dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc giai đoạn 2.
QD.1754.QD-BKHDT phe duyet KHDT dieu chinh.PDF
Dự án Giảm nghèo các tinh miền núi phía Bắc NMPRP-2
Địa chỉ: Tầng 12 Toà nhà HAREC số 4A Láng Hạ Ba Đình Hà Nội
Tel:04.37727.628 Fax:04.37727.626